ΕΤΟΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η βιοτεχνολογία στην αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων

Βαϊνάς Ε. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 1999.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας σε άνηβες και νεαρές σύες με PMSG

Αναστασιάδης Α., Αμοιρίδης Γ.Σ., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.164.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σύγκριση της αποτελεσματικότητας τριών σχημάτων συγχρονισμού του οίστρου αγελάδων

Αμοιρίδης Γ.Σ., Λεοντίδης Λ., Μπελιμπασάκη Σ., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.170.

1999 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Xanthan gum and ethanol production by xanthomonas campestris and Zymomonas mobilis from peach pulp

R.M.Papi, L.V. Ekateriniadou, E. Beletsiotis, M.A. Typas & D.A. Kyriakidis. Biotech. Letters, 1999, vol. 21, p. 39-43.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παραγωγή χυμοζίνης στο γάλα διαγονιδιακής (pas1-καζεΐνη-χυμοζίνη των βοοειδών) προβατίνας φυλής Χίου

Βαϊνάς Ε., Mueller M., Χριστοδούλου Β., Besenfelder U., Αμοιρίδης Γ.Σ., Kuehholzer B., Μπελιμπασάκη Σ., Λυμπερόπουλος Α., Brem G. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμρίου 1999, σελ.180.

1999 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Άρδευση ζαχαρότευτλων με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα

Πανώρας Α., Ηλίας Α., Σκαράκης Γ., Παπαδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Φ., Ζδράγκας Α. και Αναγνωστόπουλος Κ. 1999. Biologia Callo - Hellenica

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επαναληπτική συλλογή ωαρίων από προβατίνες φυλής Χίου με λαπαροσκοπικές τεχνικές

Αμοιρίδης Γ.Σ., Λυμπερόπουλος Α., Μπελιμπασάκη Σ., Κορωνάκη Α., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.181.

1999 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων της τραχηλικής βλέννας σε σχέση με τη γονιμότητα των αγελάδων

Θ. Τσιλιγιάννη. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη 1999.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Νέα εναλλακτικά σχήματα εξυγίανσης ποιμνίων προβάτων από τη νόσο της προϊούσας πνευμονίας

Βαϊνάς Ε., Χριστοδούλου Β., Πλουμή Κ., Πασχαλέρη Ε., Λυμπερόπουλος Α., Αμοιρίδης Γ.Σ., Μπελιμπασάκη Σ., Γκιουζελγιάννης Α. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.199. CITATION 1

1999 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Θεραπεία των άνοιστρων αγελάδων με PGF2α ή PRID

Α. Καραγιαννίδης, Κ. Κηπουρίδης, Κ. Αλεξόπουλος, Σ. Βαρσακέλη και Θ. Τσιλιγιάννη. Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 50(1):34-42 (1999).

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η συμβολή της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στην αναπαραγωγή και στην προστασία της υγείας των ζώων και του ανθρώπου

Τριανταφυλλίδης Κ., Σαράτσης Φ., Ταρλατζής Β., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.253.

2000 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Evaluation of two assays, M.S.R.V. and R.V., for the isolation of salmonella spp. from wastewater samples and broiler chickens

Zdragas, P.Tsakos. and P. Mavrogeni. Letters in Applied Microbilogy 2000 31, 328-331

2000 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Reuse of Treated Municipal Waste water for Sugar Beet Irrigation

Α. Panoras, A. Ilias, G. Skarakis, A. Papadopoulos, F. Papadopoulos, G. Parissopoulos, A. Papayianopoulou and A. Zdragas. Journal of Balkan Ecology, vol. 3, No 4, 2000.

2000 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διερεύνηση της παρουσίας των σαλμονελλών στο διαρροικό σύνδρομο των νεαρών μηρυκαστικών

Α. Ζδράγκας, Β., Πέτσαγκα-Τσιμπέρη και Τσάκος Π. Δελτίον  Ελλ. Κτην. Εταιρείας  2000,51(4) :288-292.

2000 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Effect of Organophosphate and Pyrethrοid insecticides on the Expression of GSTs from Tenebrio molitor pupae

Papadopoulos A.I., Boukouvala E., Kakaliouras G., Kostaropoulos I. and Papadopoulou - Mourkidou E., (2000). Pest.Biochem.Physiol.68, 1, 26-33.

2000 ΨΩΜΑΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ

Randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) PCR for the identification of yeasts isolated from dairy products

Andrighetto, C., Psomas, E., Tzanetakis, N., Suzzi, G. and Lombardi, A., Letters in Applied Microbiology 30 (2000), 5-9.

2000 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Relationship between certain physical properties of cervical mucus and fertility in cows

Th. Tsiligianni, A. Karagiannidis, P. Brikas, Ph. Saratsis. Deutsche Tierärztliche Wochenschrift. 106:28-31 (2000). Corresponding author

2000 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Pulsed microwave effects on rat embryos

Τ. Xenos, T. Tsiligianni, T. Yioultsis, I. Magras and T. Tsiboukis. Millennium International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Field, Οκτώβριος 2000, Ηράκλειο Κρήτης

2000 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Reproductive efficiency of three oestrous synchronization schemes comprising fixed time insemination in dairy cows

Amiridis G.S., Belibasaki S., Leodides L., Lymperopoulos A., Vainas E. J.Veterinary Medicine (Α) 47:271-276, 2000. CITATIONS 3

2000 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Plasminogen activator activity in follicular fluid from progestagen/ gonadotrophin-treated juvenile calves

Rekkas C.A., Amiridis G.S., Besenfelder U., Koronaki A., Saratsis F., Vainas E. 4th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Prague, November 23rd-25th 2000, p. 51-52.

2001 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Effect of maedi-visna virus infection on milk production of dairy sheep in Greece

Ploumi K., Christodoulou V., Vainas E., Lymberopoulos A., Xioufis A., Giouzeljiannis A., Paschaleri E., Ap Dewi I., Veterinary Record, 149(17): 526-527, 2001. CITATIONS 3

2001 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας σε άνηβες και νεαρές ένηβες σύες με PMSG

Αναστασιάδης Α., Αμοιρίδης Γ.Σ., Λυμπερόπουλος Α., Κορωνάκη Α., Βαϊνάς Ε., Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 52(4): 325-329, 2001.

2001 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Blood progesterone as an indicator of ovarian response to superovulation in Chios ewes

Amiridis G.S., Rekkas C.A., Lymberopoulos A., Christodoulou V., Fthenakis G., Vainas E., Belibasaki S. 5th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Vienna, September 13th-15th 2001, p. 49.

2001 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Physical properties of bovine cervical mucus during normal and induced by progesterone and/or PGF2alpha estrus

Th. Tsiligianni, A. Karagiannidis, P. Brikas, Ph. Saratsis.Theriogenology 55 (2):629-640 (2001). Corresponding author

2001 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Isolation of Salmonellas and Enterobacteriaceae from poultry feed in northern Greece

Zdragas, N. Iliadis and K. Sarris. Wiener Tierarztliche Monatsschrift. 88 (2001),54-58.

2001 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Glutathione S-transferase in the defence against pyrethroids in insects

Kostaropoulos I., Papadopoulos A.I., Metaxakis A., Boukouvala E., and Paradopoulou-Mourkidou E (2001). Insect Biochemistry and Molecular Physiology, 31, 4-5, 313-319.

2001 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

The role of Glutahione S-transferases in the detoxification of some organophosphorus insecticides in larvae and pupae of the yellow mealworm Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae)

Kostaropoulos I., Papadopoulos A.I., Boukouvala E., Metaxakis A., Papadopoulou-Mourkidou (2001). Pest Management Science, 57, 6, 501-508.

2001 ΨΩΜΑΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ

Some probiotic properties of yeast isolates from infant faeces and Feta cheese

E. Psomas, C. Andrighetto, E. Litopoulou – Tzanetaki, A. Lombardi, N.  Tzanetakis.  International Journal of Food Microbiology 69 (2001), 125-133.

2001 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Chemical properties of bovine cervical mucus during normal and induced by progesterone and/or PGF2alpha estrus

Th. Tsiligianni, A. Karagiannidis, P. Brikas, Ph. Saratsis. Theriogenology 56 (1):41-50 (2001). Corresponding author

2001 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Κυτταρολογική εξέταση κολπικών επιχρισμάτων (ΚΕΚΕ) στο σκύλο

 Θ. Τσιλιγιάννη, Α. Καραγιαννίδης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Μάρτιος 2001, Αθήνα

2001 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Determination of biogenic amines in fresh unpacked and vacuum-packed beef during storage at 4oC

Kaniou, I., Samouris, G., Mouratidou, T., Eleftheriadou , A., Zantopoulos N. Food Chemistry, 74, 515-519,2001.

2001 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Fertilization and embryo recovery rate in superovulated Chios ewes after laparoscopic intrauterine insemination

Lymberopoulos A.G., Amiridis G.S., Kuehholzer B., Besenfelder U., Christodoulou V., Vainas E. and Brem G. Theriogenology 55:1855-1862, 2001. CITATIONS 8

2002 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

In vitro συλλογή ωοκυττάρων και in vivo παραγωγή εμβρύων από νεαρούς μόσχους

Γ.Σ. Αμοιρίδης, Ε. Σουγλής, Θ. Τσιλιγιάννη, Φ. Σαμαρτζή, Α. Κορωνάκη, Ε. Βαϊνάς. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2002

 

2002 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας με διαφορετικά ορμονικά σχήματα σε προβατίνες των φυλών Χίου και Καραγκούνικής

Φ. Σαμαρτζή, Ε. Βαϊνάς, Γ. Αμοιρίδης, Β. Χριστοδούλου, Κ. Λιάπουρας, Α. Κορωνάκη, Θ. Τσιλιγιάννη. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2002

2002 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Special Managed Areas for Livestock – Production of Safe and Certified Animal Origin Products

S. Belibasaki, A.G. Lymperopoulos, L. Ekateriniadou, K. Ploumi, V. Christodoulou. Abstracts 3rd  Panellenic Congress for Pasturage, Karpenisi, 2002.

2002 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Lipid peroxidation of fresh unpacked and vacuum-packed beef during storage at 4oC

Samouris, G., Kaniou, I., Zantopoulos N. Archiv für  Lebensmittelhygiene, 53, 41-42, 2002.

2002 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Scrapie genotyping in Rare Greek Breeds

Ekateriniadou L.V., Panagiotidis C., Terzis A. and Sklaviadis T., Small Ruminat (SR) – TSE Network Meeting, London, U.K. 17-19 October 2002.

2002 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Progesterone concentration as indicator of ovarian response superovulation in Chios ewes

Amiridis G.S., Rekkas C.A., Fthenakis G.C., Vainas E., Lymberopoulos A. Christodoulou V., Belibasaki S. Theriogenology, 57 : 1143-1150, 2002. CITATIONS 5

2002 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Nutritional risks- The case of BSE and its effects in human nutrition

Dr. L. Ekateriniadou, 2002. NAGREF Journal, Vol 1(20), p.8-9.

2002 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μεταφορά εμβρύων προβάτων φυλής Χίου οροθετικών στη νόσο της προϊούσας πνευμονίας με ακέραιη διαφανή ζώνη ή μετά από μικροεπεμβάσεις

Βαϊνάς Ε., Besenfelder U., Χριστοδούλου Β., Αμοιρίδης Γ.Σ., Kuehholzer B., Παπακωστάκη Δ., Λυμπερόπουλος Α. και Brem G. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 21-24 Νοεμβρίου 2002, σελ. 160-161.

Σελίδες