ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΤΟΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
1980 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Die Myelorachischisis beim Rind – Untersuchungen zur Symptomatik undAetiologie mit besonderer Beruecksichtigung der Genetik und Zygogenetik

Vainas Emmanuel. Dissertation, Justus – Liebig – Universitaet, Giessen, 1980.

1983 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Zytogenetische Befunde bei Kaelbern mit Spina bifida

Herzog A., Hoehn H., Vainas E. Tieraerztliche Umschau Nr. 4: 259-264, 1983. CITATIONS 2

1984 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παθογενετική ανάλυση των ζώων αναπαραγωγής

Βαϊνάς E., Κουϊμτζής Σ. 3ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 1984, σελ. 53-54.

1985 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Cytogenetic analysis of A.I. bulls. A case of mosaicism XX, XY, XO

Vainas E., Kuimtzis S. 36th Annual Meeting of the European Association for Animal Production,EAAP, Kalitthea, Kassandra, Chalkidiki, Greece, 30 Sept-3 Octob 1985, p. 177.

1986 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η σημασία των κληρονομικών παθήσεων και των αναπαραγωγικών γνωρισμάτων για την παραγωγικότητα των βοοειδών

Βαϊνάς Ε. Υπουργείο Γεωργίας, Ημερίδα Βοοτροφίας, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1986, σελ. 115-121.

1987 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες σπερματοδοτών ταύρων

Βαϊνάς E., Κουϊμτζής Σ., Ελευθερίου E. 4ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 19-22 Nοεμβρίου 1987,σελ. 23-24.

1987 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Φυσιολογία και υγιεινή της αναπαραγωγής των χοίρων

Βαϊνάς E. Ημερίδα Χοιροτροφίας, Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 1987, σελ. 13-64.

1989 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μεταφορά εμβρύων σε αγελάδες στη Βόρεια Ελλάδα

Τσακάλωφ Π., Μπόσκος Κ., Στεφανάκης Α., Μπούρλα Α., Σαμαρτζή Φ., Μιχαηλίδης Α., Βαϊνάς Ε., Κούσκουρα Θ. και r. R. Hahn. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 40(2): 67-70, 1989.

1989 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Results of the first Embryo Transfer in Northern Greece

Tsakalof P., Boscos K., Stefanakis A., Burla A., Samartzi F., Michaelides A., Vainas E., Kouskoura Th. 5th Reunion A.E.T.E. – Lyon, 8-9 September 1989, p. 184.

1990 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ανταπόκριση επίλεκτων αγελάδων φυλής Holstein στην αγωγή πρόκλησης πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας με FSH–P και ποσοστά επιβίωσης των εμβρύων μετά από μεταφορά

Τσακάλωφ Π., Μπόσκος Κ., Βαϊνάς Ε., Μπουρλά Α., Σαμαρτζή Φ., Κούσκουρα, Θ., Μπελιμπασάκη Σ. 5ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-25 Νοεμβρίου 1990, σελ. 42-44. CITATION 1

1990 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

In vitro καλλιέργεια και έλεγχος καρυότυπου ωαρίων και εμβρύων

Βαϊνάς Ε., Σαμαρτζή Φ. 5ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-25 Νοεμβρίου 1990, σελ. 45-46. CITATION 1

1990 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Κυτταρογενετική μελέτη των σπερματοδοτών ταύρων

Βαϊνάς Ε., Κουϊμτζής Σ., Βοσνιάκου Α. 5ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-25 Νοεμβρίου 1990, σελ. 62-64.

1990 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πρώιμη διάγνωση της γονιμότητας σε ετερόφυλες δίδυμες μοσχίδες με έλεγχο καρυότυπου

Βαϊνάς Ε., Μπόσκος Κ., Λέκκας Σ. 5ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-25 Νοεμβρίου 1990, σελ. 64-65.

1990 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Κεντρική μετατόπιση t 1/29 σε αγελάδες φυλής ¨Συκιάς Χαλκιδικής¨

Βαϊνάς Ε., Μπελιμπασάκης Ν., Μπόσκος Κ. 5ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-25 Νοεμβρίου 1990, σελ. 69-70.

1990 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Κατάψυξη εμβρύων – Θεωρία και πράξη

Μπούρλα Α., Βαϊνάς Ε. 5ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-25 Νοεμβρίου 1990, σελ. 55-57.

1990 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η σημασία του κυτταρογενετικού ελέγχου στην αναπαραγωγή των ζώων

Βαϊνάς Ε., Κουϊμτζής Σ. 5ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-25 Νοεμβρίου 1990, σελ. 61-62.

1991 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Περίπτωση μερικού διπλασιασμού οπίσθιου άκρου σε σκύλο

Αστεριάδης Γ.Ι., Μάγρας Ι.Ν., Βαϊνάς Ε. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 2:78-80, 1991.

1991 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Γενετική δομή των βοοειδών της φυλής ¨Συκιάς Χαλκιδικής¨

Μπελιμπασάκης Ν., Βαϊνάς Ε., Τριανταφυλλίδης Κ. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 42(2):119-123, 1991.

1992 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην αναπαραγωγή των προβάτων

Βαϊνάς Ε. Επιστημονική ημερίδα αιγοπροβατοτροφίας, Αθήνα, 7 Ιουνίου 1992.

1992 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Robertsonian translocation in Sykia Chalkidiki Cattle

Vainas E., Belibasakis N., Boscos C. Theriogenology 37:1085-1089, 1992. CITATIONS 2

1992 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Effect of chromosomal anomalies on the plasminogen activator activity, plasminogen activator inhibition and plasmin inhibition in spermatozoa and seminal plasma 1. Chromosomal chimaerism XX/XY in the ram

Smokovitis A., Rekkas C., Vainas E., Kokolis N., Taitzoglou I. Animal Reproduction Science 29:241-254, 1992. CITATIONS 10

1992 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διάγνωση της γονιμότητας ετερόφυλων διδύμων μοσχίδων με έλεγχο του καρυότυπου

Βαϊνάς Ε., Μπόσκος Κ., Λέκκας Σ. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 43(1):53-58, 1992.

1993 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Εφαρμογές της μηχανικής γενετικής στην αναπαραγωγή

Βαϊνάς E. 6ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1993, σελ.8.

1994 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

In vitro ωρίμανση και γονιμοποίηση ωαρίων αγελάδας και καλλιέργεια ζυγωτού

Βαϊνάς Ε., Βαφειάδης Δ., Μπόσκος Κ., Τσακάλωφ Π. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 45(1):31-36, 1994. CITATION 1

1995 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Plasma progesterone concentration in relation to ovulation rate and embryo yield in Chios ewes superovulated with PMSG

F Samartzi, S Belibasaki, E Vainas, C Boscos. Anim Reprod Sci, 39:11-21, 1995.

1995 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Superovulatory response of Chios ewes during spring and autumn

F Samartzi, C Boscos, E Vainas, P Tsakalof. Anim Reprod Sci, 39: 215-222, 1995.

1995 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Οι δραστηριότητες του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για τη διατήρηση του γενετικού υλικού των αγροτικών ζώων. Δυνατότητες και προοπτικές

Κουϊμτζής Σ., Βαϊνάς Ε. Σεμινάριο που διοργανώθηκε από την ΑΓΡΟ – ΣΠΕΚ για τη διατήρηση του γενετικού υλικού των αγροτικών ζώων, Αθήνα, 25-26 Μαΐου 1995.

1995 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

The Greek Water Buffaloes : Characteristics and genetic origin

Laliotis V., Vainas E., Vosniakou A., Georgoudis A. International Symposium on Buffalo Reproduction, Sofia 6-8 October 1995.

1996 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

The Greek Water Buffaloes: Characteristics and genetic origin

Laliotis V., Vainas E., Vosniakou A., Georgoudis A. Bulgarian Journal of Agricultural Science (Agricultural Academy of Bulgaria). 2(1): 55-61, 1996.

1996 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Embryo transfer in sheep

Vainas E., Samartzi F., Dellis S.C., Kouskoura Th., Vafiadis D., Boscos C. Bilateral Veterinary School meeting Belgrade – Thessaloniki, Kapaonik, 20-23 June 1996, p.11-14.

1996 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η κρυψορχιδία στα πρόβατα της Καραγκούνικης φυλής και οι οικονομικές της επιπτώσεις

Λαΐνας Θ., Κατσαούνης Ν., Γιαννακόπουλος Α., Βαϊνάς Ε., Δεληγιάννης Κ. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμ.-1 Δεκ. 1996, σελ.16.

1996 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας σε προβατίνες φυλών Χίου και Φρισλανδίας με FSH – P

Μπόσκος Κ., Βαϊνάς Ε., Κούσκουρα Θ., Σαμαρτζή Φ., Βαφειάδης Δ., Ντελλής Σ. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμ.-1 Δεκ. 1996, σελ.61.

1996 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ενεργοποίηση σπερματοζωαρίων ταύρου με ηπαρίνη και υαλουρονικό οξύ

Ντελλής Σ., Μπόσκος Κ., Βαφειάδης Δ., Βαϊνάς Ε., Σαμαρτζή Φ., Αλεξόπουλος Κ. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμ.-1 Δεκ. 1996, σελ.62.

1996 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Γεννήσεις μοσχαριών με εξωσωματική γονιμοποίηση

Βαφειάδης Δ., Βαϊνάς Ε., Μπόσκος Κ., Ντελλής Σ., Τσακάλωφ Π. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμ.-1 Δεκ. 1996, σελ.151.

1996 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Λαπαροσκοπική συλλογή και μεταφορά ακέραιων και διχοτομημένων εμβρύων προβάτων φυλής Χίου

Brem G., Kuelholzer B., Besenfelder U., Βαϊνάς Ε., Μπόσκος Κ., Ντελλής Σ. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμ.-1 Δεκ. 1996, σελ.152.

1996 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Δυνατότητες αξιοποίησης των εμβρύων που συλλέγονται κατά την εφαρμογή της μεταφοράς εμβρύων στα πρόβατα

Βαϊνάς Ε., Μπόσκος Κ., Κούσκουρα Θ., Σαμαρτζή Φ., Βαφειάδης Δ., Ντελλής Σ. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμ.-1 Δεκ. 1996, σελ.154.

1996 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αντίδραση ωοθηκών και συγκέντρωση ορμονών στο πλάσμα του αίματος προβατίνων δοτών ή δεκτών εμβρύων

Μπόσκος Κ., Κουρλετάκη–Μπελιμπασάκη Σ., Βαϊνάς Ε., Κούσκουρα Θ., Βαφειάδης Δ., Ντελλής Σ. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμ.-1 Δεκ. 1996, σελ.155.

1996 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παραγωγή αρνιών από μεταφορά καταψυγμένων εμβρύων

Βαϊνάς Ε. Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) 1:31, 1996.

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ανοσολογικοί παράγοντες και γονιμότητα στα βοοειδή

Μπελιμπασάκη Σ., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. 2η Διεθνής Κτηνιατρική Ημερίδα του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 1997.

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η βιοτεχνολογία στη Ζωική Παραγωγή. Έρευνα και εφαρμογές

Βαϊνάς Ε. Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) (5):17, 1997.

Σελίδες