ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΤΟΣαύξουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
2003 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Addition of melatonin to media improves in vitro maturation rate of swine oocytes

C. Rekkas, I. Tsakmakidis, A. Koronaki, I. Mastranestasis, F. Samartzi, E. Vainas. 7th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Dublin, 2003. (Oral Presentation OC1.2), Reprod Domest Anim, 38: 327, 2003.

2003 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Relationship between glucosidases activity in the uterine luminal fluid and superovulatory response of Chios ewes

T Tsiligianni, F Samartzi, GS Amiridis, A Koronaki, C Liapouras, E Vainas. 7th Annual Conference of ESDAR, Dublin, 2003. (Poster Ρ114), Reprod Domest Anim, 38: 364, 2003.

2002 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Progesterone concentration as indicator of ovarian response superovulation in Chios ewes

Amiridis G.S., Rekkas C.A., Fthenakis G.C., Vainas E., Lymberopoulos A. Christodoulou V., Belibasaki S. Theriogenology, 57 : 1143-1150, 2002. CITATIONS 5

2002 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μεταφορά εμβρύων προβάτων φυλής Χίου οροθετικών στη νόσο της προϊούσας πνευμονίας με ακέραιη διαφανή ζώνη ή μετά από μικροεπεμβάσεις

Βαϊνάς Ε., Besenfelder U., Χριστοδούλου Β., Αμοιρίδης Γ.Σ., Kuehholzer B., Παπακωστάκη Δ., Λυμπερόπουλος Α. και Brem G. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 21-24 Νοεμβρίου 2002, σελ. 160-161.

2002 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Κρυοδιατήρηση εμβρύων προβάτων των σπάνιων φυλών Φλώρινας και Κοζάνης

Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ., Πλουμή Κ., Χριστοδούλου Β., Σαμαρτζή Φ., Λιάπουρας Κ., Κορωνάκη Α. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 21-24 Νοεμβρίου 2002, σελ. 162-163.

2002 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Εντόπιση του γονιδίου της ρυανοδίνης του χοίρου σε ελληνικές εκτροφές. Παραγωγή χοίρων ανθεκτικών στο σύνδρομο της κακοήθους υπερθερμίας (ΜΗS)

Βαϊνάς Ε., Mueller M., Σαράτση Α., Αναστασιάδης Α., Κορωνάκη Α., Brem G. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 21-24 Νοεμβρίου 2002, σελ. 249-250.

2002 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Λαπαροσκοπική ενδομητριαία σπερματέγχυση των προβατίνων με κατεψυγμένο σπέρμα υπο συνθήκες εκτροφής

Λυμπερόπουλος Α., Βαρσακέλη Σ., Αμοιρίδης Γ.Σ., Χριστοδούλου Β., Βαϊνάς Ε., Παπία Α., Κόκοτας Α. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 21-24 Νοεμβρίου 2002, σελ. 148-149.

2002 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Plasminogen activator activity in cortical granules of bovine oocytes during in vitro maturation

Rekkas C.A., Besenfelder U., Havlicek V., Vainas E. and Brem G. Theriogenology 57: 1897-1905, 2002. CITATIONS 5

2002 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Plasminogen activator activity in the follicular fluid of the dominant follicle in the bovine: effect of pregnancy and follicle ablation

C. A. Rekkas, G.S. Amiridis, F.C. Samartzi, Th. Tsiligianni, A. Koronaki, V. Babidis, E. Vainas. 6th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Σεπτέμβριος 2002, Πάρμα, Ιταλία

.

2002 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πρόκληση οίστρου κατά την άνοιστρη περίοδο σε προβατίνες των σπάνιων φυλών Κύμης, Σκοπέλου και Ζακύνθου – Ηλεκτρική αντίσταση της τραχηλικής βλέννας

Θ. Τσιλιγιάννη, Α. Λυμπερόπουλος, Κ. Πλουμή, Φ. Σαμαρτζή, Γ. Αμοιρίδης, Ε. Βαϊνάς και Φ. Σαράτσης. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2002

2002 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

In vitro συλλογή ωοκυττάρων και in vivo παραγωγή εμβρύων από νεαρούς μόσχους

Γ.Σ. Αμοιρίδης, Ε. Σουγλής, Θ. Τσιλιγιάννη, Φ. Σαμαρτζή, Α. Κορωνάκη, Ε. Βαϊνάς. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2002

 

2002 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας με διαφορετικά ορμονικά σχήματα σε προβατίνες των φυλών Χίου και Καραγκούνικής

Φ. Σαμαρτζή, Ε. Βαϊνάς, Γ. Αμοιρίδης, Β. Χριστοδούλου, Κ. Λιάπουρας, Α. Κορωνάκη, Θ. Τσιλιγιάννη. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2002

2001 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Fertilization and embryo recovery rate in superovulated Chios ewes after laparoscopic intrauterine insemination

Lymberopoulos A.G., Amiridis G.S., Kuehholzer B., Besenfelder U., Christodoulou V., Vainas E. and Brem G. Theriogenology 55:1855-1862, 2001. CITATIONS 8

2001 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Effect of maedi-visna virus infection on milk production of dairy sheep in Greece

Ploumi K., Christodoulou V., Vainas E., Lymberopoulos A., Xioufis A., Giouzeljiannis A., Paschaleri E., Ap Dewi I., Veterinary Record, 149(17): 526-527, 2001. CITATIONS 3

2001 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας σε άνηβες και νεαρές ένηβες σύες με PMSG

Αναστασιάδης Α., Αμοιρίδης Γ.Σ., Λυμπερόπουλος Α., Κορωνάκη Α., Βαϊνάς Ε., Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 52(4): 325-329, 2001.

2001 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Blood progesterone as an indicator of ovarian response to superovulation in Chios ewes

Amiridis G.S., Rekkas C.A., Lymberopoulos A., Christodoulou V., Fthenakis G., Vainas E., Belibasaki S. 5th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Vienna, September 13th-15th 2001, p. 49.

2000 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Reproductive efficiency of three oestrous synchronization schemes comprising fixed time insemination in dairy cows

Amiridis G.S., Belibasaki S., Leodides L., Lymperopoulos A., Vainas E. J.Veterinary Medicine (Α) 47:271-276, 2000. CITATIONS 3

2000 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Plasminogen activator activity in follicular fluid from progestagen/ gonadotrophin-treated juvenile calves

Rekkas C.A., Amiridis G.S., Besenfelder U., Koronaki A., Saratsis F., Vainas E. 4th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Prague, November 23rd-25th 2000, p. 51-52.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σύγχρονη Βιοτεχνολογία στην αναπαραγωγή των αγελάδων

Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ. 3η Διεθνής Κτηνιατρική Ημερίδα Φυσιολογίας και Παθολογίας Αναπαραγωγής Βοοειδών, Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 1999.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η βιοτεχνολογία στην αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων

Βαϊνάς Ε. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 1999.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας σε άνηβες και νεαρές σύες με PMSG

Αναστασιάδης Α., Αμοιρίδης Γ.Σ., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.164.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σύγκριση της αποτελεσματικότητας τριών σχημάτων συγχρονισμού του οίστρου αγελάδων

Αμοιρίδης Γ.Σ., Λεοντίδης Λ., Μπελιμπασάκη Σ., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.170.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παραγωγή χυμοζίνης στο γάλα διαγονιδιακής (pas1-καζεΐνη-χυμοζίνη των βοοειδών) προβατίνας φυλής Χίου

Βαϊνάς Ε., Mueller M., Χριστοδούλου Β., Besenfelder U., Αμοιρίδης Γ.Σ., Kuehholzer B., Μπελιμπασάκη Σ., Λυμπερόπουλος Α., Brem G. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμρίου 1999, σελ.180.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επαναληπτική συλλογή ωαρίων από προβατίνες φυλής Χίου με λαπαροσκοπικές τεχνικές

Αμοιρίδης Γ.Σ., Λυμπερόπουλος Α., Μπελιμπασάκη Σ., Κορωνάκη Α., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.181.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Νέα εναλλακτικά σχήματα εξυγίανσης ποιμνίων προβάτων από τη νόσο της προϊούσας πνευμονίας

Βαϊνάς Ε., Χριστοδούλου Β., Πλουμή Κ., Πασχαλέρη Ε., Λυμπερόπουλος Α., Αμοιρίδης Γ.Σ., Μπελιμπασάκη Σ., Γκιουζελγιάννης Α. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.199. CITATION 1

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η συμβολή της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στην αναπαραγωγή και στην προστασία της υγείας των ζώων και του ανθρώπου

Τριανταφυλλίδης Κ., Σαράτσης Φ., Ταρλατζής Β., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.253.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παραγωγή διαγονιδιακών προβάτων: Μικροέγχυση της γονιδιακής κατασκευής P77 (pas1– καζεϊνη– χυμοζίνη) των βοοειδών σε ζυγωτά – έμβρυα προβάτων φυλής Χίου

Βαϊνάς Ε., Besenfelder U., Χριστοδούλου Β., Kuehholzer B., Aμοιρίδης Γ.Σ., Μπελιμπασάκη Σ., Brem G. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 50(2): 138-143, 1999. CITATION 1

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Λαπαροσκοπική συλλογή και μεταφορά εμβρύων προβάτων της φυλής Χίου

Αμοιρίδης Γ.Σ., Kuehholzer B., Besenfelder U., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 50(3): 244-249, 1999. CITATIONS 4

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Λαπαροσκοπική ενδομητριαία σπερματέγχυση σε προβατίνες φυλής Χίου μετά από πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας

Λυμπερόπουλος Α., Kuehholzer B., Αμοιρίδης Γ.Σ., Χριστοδούλου Β., Βαϊνάς Ε. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 50(4): 321-325, 1999.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Reproductive efficiency of three oestrous synchronization schemes comprising fixed time insemination in dairy cows

Amiridis G.S., Belibasaki S., Leodides L., Lymperopoulos A., Vainas E. 11th Meeting European A.I. Vets, Hamar – Norway, 27-29 October 1999.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Breed and sex differences in the secretion of FSH and LH from sheep’s pituitary gland in vitro

Kazemzadeh – Vasilaki M., Kourletaki – Belibasaki S., Vainas E., Theodosiadou E., Smokovitis A. World Veterinary Congress, Lyon, France, 23-26 September 1999.

1998 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

In vivo διακολπική συλλογή ωαρίων αγελάδας με υπερηχογραφία

Αμοιρίδης Γ.Σ., Salaheddine M., Jeffcoate I.A., Βαϊνάς Ε., Robertson L. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 49(3):195-203, 1998.

1998 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαγονιδιακή τεχνολογία στα παραγωγικά ζώα: Προβλήματα και προοπτικές

Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ. Υπ. Γεωργίας -Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στη γεωργία, παρόν και μέλλον, Αθήνα, 8-9 Δεκεμβρίου 1998, σελ.49.

1998 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η σύγχρονη βιοτεχνολογία στην αναπαραγωγή προβάτων: Δυνατότητες-Προοπτικές

Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ. 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κτηνιατρικής Μικρών Μηρυκαστικών, Καρδίτσα, 20-21 Νοεμβρίου 1998, σελ. 29-30.

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Superovulatory Response of Chios and Friesian Ewes to Two FSH-P Dose Levels

Boscos C., Vainas E., Kouskoura Th., Samartzi F., Vafiadis D. and Dellis S. Reproduction in Domestic Animals 32:195-198, 1997. CITATIONS 5

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ανοσολογικοί παράγοντες και γονιμότητα στα βοοειδή

Μπελιμπασάκη Σ., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. 2η Διεθνής Κτηνιατρική Ημερίδα του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 1997.

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η βιοτεχνολογία στη Ζωική Παραγωγή. Έρευνα και εφαρμογές

Βαϊνάς Ε. Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) (5):17, 1997.

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Endoscopic embryo recovery and transfer in sheep for the production of monocygotic twins under field conditions

Kuehholzer B., Besenfelder U., Vainas E., Boscos C., Dellis S.C., Brem G. Ανακοινώθηκε στο 30th Jahrestagung ueber Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung; Veterinaer-Humanmedizinische Gemeinschafts-tagung; Wien, 20-21 Februar 1997 και δημοσιεύθηκε στο Reproduction in Domestic Animals 32(1-2): 97, 1997

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Performance analysis of the Florina (Pelagonia) sheep for milk production

Christodoulou B., Ploumi K., Giouzelyiannis A., Vainas E., Katanos I. ZIVOCISNA VYROBA (Animal Production of Tsexia) 42(6):241-246, 1997. CITATIONS 2

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Performance analysis of the Florina (Pelagonia) sheep for lamb production and growth

Ploumi K., Christodoulou B., Vainas E., Giouzelyannis A., Katanos I. ZIVOCISNA VYROBA (Animal Production of Tsexia) 42(9):391-397, 1997. CITATIONS 5

Σελίδες