Τακτικός Ερευνητής

Κτηνίατρος-Τακτικός Ερευνητής
Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών
Διδάκτορας του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ με ερευνητικό αντικείμενο την υγιεινή, ασφάλεια και ποιότητα των  τροφίμων, ιδιαίτερα ζωικής προέλευσης. email: samouris@vri.gr τηλ. +302310365382

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΤΟΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
2015 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Acetaldehyde contamination of water, alcoholic, and non- alcoholic beverages stored in glass or plastic bottles

Maria D. Ioannidou, George Samouris and Dimitris S. Achilias, Toxicological & Chemistry Enviromental , in press  (2015)

Σελίδες