Ερευνητής-Εξωτερικός Συνεργάτης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΤΟΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
2011 ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Lamb coccidiosis dynamics in different dairy production systems

Saratsis, A., Joachim, A., Alexandros, S., Sotiraki, S. (2011) Veterinary Parasitology, 181 (2-4), pp. 131-138. 

2012 ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

In vivo and in vitro efficacy of sainfoin (Onobrychis viciifolia) against Eimeria spp in lambs

Saratsis, A., Regos, I., Tzanidakis, N., Voutzourakis, N., Stefanakis, A., Treuter, D., Joachim, A., Sotiraki, S. (2012) Veterinary Parasitology, 188 (1-2), pp. 19.

2013 ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Lamb eimeriosis: Applied treatment protocols in dairy sheep production systems

Saratsis, A., Karagiannis, I., Brozos, C., Kiossis, E., Tzanidakis, N., Joachim, A., Sotiraki, S. (2013) Veterinary Parasitology, 196 (1-2), pp. 56-63. 

2014 ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΑΡΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Anthelmintic effect of carob pods and sainfoin hay when fed to lambs after experimental trickle infections with Haemonchus contortus and Trichostrongylus colubriformis

Arroyo-Lopez C, Manolaraki F, Saratsis A, Saratsi K, Stefanakis A, Skampardonis V, Voutzourakis N, Hoste H, Sotiraki S. Parasite. 2014;21:71. doi: 10.1051/parasite/2014074.

2015 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ , ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

The occurrence and genetic characterization of Cryptosporidium and Giardia species in foals in Belgium, The Netherlands, Germany and Greece

D Kostopoulou, S. Casaert, N Tzanidakis, D.van Doorn, J. Demeler, G.von Samson-Himmelstjerna, A Saratsis, N Voutzourakis, A. Ehsan, T. Doornaert, M. Looijen, N.De Wilde, S Sotiraki, E. Claerebout, T. Geurden 2015. Veterinary Parasitology (In press)

2015 ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Echinococcus granulosus infection dynamics in livestock of Greece

Chaligiannis I, Maillard S, Boubaker G, Spiliotis M, Saratsis A, Gottstein B, Sotiraki S. Acta Trop. 2015 Oct;150:64-70. doi: 10.1016/j.actatropica.2015.06.021.