ΕΤΟΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
1999 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Κυτταρολογική εξέταση κολπικών επιχρισμάτων στη σκύλα

Α. Καραγιαννίδης, Θ. Τσιλιγιάννη, Ι. Αμαραντίδης. Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 50 (3): 223-231 (1999).

1999 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Σχέση μεταξύ ορισμένων φυσικών ιδιοτήτων της τραχηλικής βλέννας και της γονιμότητας των αγελάδων

Θ. Τσιλιγιάννη, Α. Καραγιαννίδης, Π. Μπρίκας και Φ. Σαράτσης. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Νοέμβριος 1999, Αθήνα, όπου ανακοίνωσα τα αποτελέσματα μίας ερευνητικής εργασίας με θέμα:

 

1999

Παραγωγή διαγονιδιακών προβάτων: Μικροέγχυση της γονιδιακής κατασκευής P77 (pas1– καζεϊνη– χυμοζίνη) των βοοειδών σε ζυγωτά – έμβρυα προβάτων φυλής Χίου

Βαϊνάς Ε., Besenfelder U., Χριστοδούλου Β., Kuehholzer B., Aμοιρίδης Γ.Σ., Μπελιμπασάκη Σ., Brem G. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 50(2): 138-143, 1999. CITATION 1

1999

Λαπαροσκοπική συλλογή και μεταφορά εμβρύων προβάτων της φυλής Χίου

Αμοιρίδης Γ.Σ., Kuehholzer B., Besenfelder U., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 50(3): 244-249, 1999. CITATIONS 4

1999

Λαπαροσκοπική ενδομητριαία σπερματέγχυση σε προβατίνες φυλής Χίου μετά από πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας

Λυμπερόπουλος Α., Kuehholzer B., Αμοιρίδης Γ.Σ., Χριστοδούλου Β., Βαϊνάς Ε. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 50(4): 321-325, 1999.

1999

Reproductive efficiency of three oestrous synchronization schemes comprising fixed time insemination in dairy cows

Amiridis G.S., Belibasaki S., Leodides L., Lymperopoulos A., Vainas E. 11th Meeting European A.I. Vets, Hamar – Norway, 27-29 October 1999.

1999

Breed and sex differences in the secretion of FSH and LH from sheep’s pituitary gland in vitro

Kazemzadeh – Vasilaki M., Kourletaki – Belibasaki S., Vainas E., Theodosiadou E., Smokovitis A. World Veterinary Congress, Lyon, France, 23-26 September 1999.

1999

Σύγχρονη Βιοτεχνολογία στην αναπαραγωγή των αγελάδων

Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ. 3η Διεθνής Κτηνιατρική Ημερίδα Φυσιολογίας και Παθολογίας Αναπαραγωγής Βοοειδών, Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 1999.

1999

Η βιοτεχνολογία στην αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων

Βαϊνάς Ε. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 1999.

1999

Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας σε άνηβες και νεαρές σύες με PMSG

Αναστασιάδης Α., Αμοιρίδης Γ.Σ., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.164.

1999

Σύγκριση της αποτελεσματικότητας τριών σχημάτων συγχρονισμού του οίστρου αγελάδων

Αμοιρίδης Γ.Σ., Λεοντίδης Λ., Μπελιμπασάκη Σ., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.170.

2000 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Evaluation of two assays, M.S.R.V. and R.V., for the isolation of salmonella spp. from wastewater samples and broiler chickens

Zdragas, P.Tsakos. and P. Mavrogeni. Letters in Applied Microbilogy 2000 31, 328-331

2000 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Reuse of Treated Municipal Waste water for Sugar Beet Irrigation

Α. Panoras, A. Ilias, G. Skarakis, A. Papadopoulos, F. Papadopoulos, G. Parissopoulos, A. Papayianopoulou and A. Zdragas. Journal of Balkan Ecology, vol. 3, No 4, 2000.

2000 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διερεύνηση της παρουσίας των σαλμονελλών στο διαρροικό σύνδρομο των νεαρών μηρυκαστικών

Α. Ζδράγκας, Β., Πέτσαγκα-Τσιμπέρη και Τσάκος Π. Δελτίον  Ελλ. Κτην. Εταιρείας  2000,51(4) :288-292.

2000 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Effect of Organophosphate and Pyrethrοid insecticides on the Expression of GSTs from Tenebrio molitor pupae

Papadopoulos A.I., Boukouvala E., Kakaliouras G., Kostaropoulos I. and Papadopoulou - Mourkidou E., (2000). Pest.Biochem.Physiol.68, 1, 26-33.

2000 ΨΩΜΑΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ

Randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) PCR for the identification of yeasts isolated from dairy products

Andrighetto, C., Psomas, E., Tzanetakis, N., Suzzi, G. and Lombardi, A., Letters in Applied Microbiology 30 (2000), 5-9.

2000 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Relationship between certain physical properties of cervical mucus and fertility in cows

Th. Tsiligianni, A. Karagiannidis, P. Brikas, Ph. Saratsis. Deutsche Tierärztliche Wochenschrift. 106:28-31 (2000). Corresponding author

2000 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Pulsed microwave effects on rat embryos

Τ. Xenos, T. Tsiligianni, T. Yioultsis, I. Magras and T. Tsiboukis. Millennium International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Field, Οκτώβριος 2000, Ηράκλειο Κρήτης

2000

Reproductive efficiency of three oestrous synchronization schemes comprising fixed time insemination in dairy cows

Amiridis G.S., Belibasaki S., Leodides L., Lymperopoulos A., Vainas E. J.Veterinary Medicine (Α) 47:271-276, 2000. CITATIONS 3

2000 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Plasminogen activator activity in follicular fluid from progestagen/ gonadotrophin-treated juvenile calves

Rekkas C.A., Amiridis G.S., Besenfelder U., Koronaki A., Saratsis F., Vainas E. 4th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Prague, November 23rd-25th 2000, p. 51-52.

2001 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Chemical properties of bovine cervical mucus during normal and induced by progesterone and/or PGF2alpha estrus

Th. Tsiligianni, A. Karagiannidis, P. Brikas, Ph. Saratsis. Theriogenology 56 (1):41-50 (2001). Corresponding author

2001 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Κυτταρολογική εξέταση κολπικών επιχρισμάτων (ΚΕΚΕ) στο σκύλο

 Θ. Τσιλιγιάννη, Α. Καραγιαννίδης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Μάρτιος 2001, Αθήνα

2001 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Determination of biogenic amines in fresh unpacked and vacuum-packed beef during storage at 4oC

Kaniou, I., Samouris, G., Mouratidou, T., Eleftheriadou , A., Zantopoulos N. Food Chemistry, 74, 515-519,2001.

2001

Fertilization and embryo recovery rate in superovulated Chios ewes after laparoscopic intrauterine insemination

Lymberopoulos A.G., Amiridis G.S., Kuehholzer B., Besenfelder U., Christodoulou V., Vainas E. and Brem G. Theriogenology 55:1855-1862, 2001. CITATIONS 8

2001

Effect of maedi-visna virus infection on milk production of dairy sheep in Greece

Ploumi K., Christodoulou V., Vainas E., Lymberopoulos A., Xioufis A., Giouzeljiannis A., Paschaleri E., Ap Dewi I., Veterinary Record, 149(17): 526-527, 2001. CITATIONS 3

2001

Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας σε άνηβες και νεαρές ένηβες σύες με PMSG

Αναστασιάδης Α., Αμοιρίδης Γ.Σ., Λυμπερόπουλος Α., Κορωνάκη Α., Βαϊνάς Ε., Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 52(4): 325-329, 2001.

2001 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Blood progesterone as an indicator of ovarian response to superovulation in Chios ewes

Amiridis G.S., Rekkas C.A., Lymberopoulos A., Christodoulou V., Fthenakis G., Vainas E., Belibasaki S. 5th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Vienna, September 13th-15th 2001, p. 49.

2001 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Physical properties of bovine cervical mucus during normal and induced by progesterone and/or PGF2alpha estrus

Th. Tsiligianni, A. Karagiannidis, P. Brikas, Ph. Saratsis.Theriogenology 55 (2):629-640 (2001). Corresponding author

2001 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Isolation of Salmonellas and Enterobacteriaceae from poultry feed in northern Greece

Zdragas, N. Iliadis and K. Sarris. Wiener Tierarztliche Monatsschrift. 88 (2001),54-58.

2001 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Glutathione S-transferase in the defence against pyrethroids in insects

Kostaropoulos I., Papadopoulos A.I., Metaxakis A., Boukouvala E., and Paradopoulou-Mourkidou E (2001). Insect Biochemistry and Molecular Physiology, 31, 4-5, 313-319.

2001 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

The role of Glutahione S-transferases in the detoxification of some organophosphorus insecticides in larvae and pupae of the yellow mealworm Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae)

Kostaropoulos I., Papadopoulos A.I., Boukouvala E., Metaxakis A., Papadopoulou-Mourkidou (2001). Pest Management Science, 57, 6, 501-508.

2001 ΨΩΜΑΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ

Some probiotic properties of yeast isolates from infant faeces and Feta cheese

E. Psomas, C. Andrighetto, E. Litopoulou – Tzanetaki, A. Lombardi, N.  Tzanetakis.  International Journal of Food Microbiology 69 (2001), 125-133.

2002 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Relationship between fertility and certain physical and biochemical properties of bovine cervical mucus

Th. Tsiligianni, A. Karagiannidis, Ph. Saratsis, P. Brikas. 35.Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 27. Veterinär-Humanmedizinische Gemeinschaftstagung, Φεβρουάριος 2002, Λειψία, Γερμανία

2002 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Cholesterol concentration after methionine administration in postpartum dairy cows. Preliminary results from an ongoing study

GAS. Amiridis, T. Tsiligianni, Dafopoulos I., Rekkas C.A. 6th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Σεπτέμβριος 2002, Πάρμα, Ιταλία

2002 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Plasminogen activator activity in the follicular fluid of the dominant follicle in the bovine: effect of pregnancy and follicle ablation

C. A. Rekkas, G.S. Amiridis, F.C. Samartzi, Th. Tsiligianni, A. Koronaki, V. Babidis, E. Vainas. 6th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Σεπτέμβριος 2002, Πάρμα, Ιταλία

.

2002 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Πρόκληση οίστρου κατά την άνοιστρη περίοδο σε προβατίνες των σπάνιων φυλών Κύμης, Σκοπέλου και Ζακύνθου – Ηλεκτρική αντίσταση της τραχηλικής βλέννας

Θ. Τσιλιγιάννη, Α. Λυμπερόπουλος, Κ. Πλουμή, Φ. Σαμαρτζή, Γ. Αμοιρίδης, Ε. Βαϊνάς και Φ. Σαράτσης. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2002

2002 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

In vitro συλλογή ωοκυττάρων και in vivo παραγωγή εμβρύων από νεαρούς μόσχους

Γ.Σ. Αμοιρίδης, Ε. Σουγλής, Θ. Τσιλιγιάννη, Φ. Σαμαρτζή, Α. Κορωνάκη, Ε. Βαϊνάς. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2002

 

2002 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας με διαφορετικά ορμονικά σχήματα σε προβατίνες των φυλών Χίου και Καραγκούνικής

Φ. Σαμαρτζή, Ε. Βαϊνάς, Γ. Αμοιρίδης, Β. Χριστοδούλου, Κ. Λιάπουρας, Α. Κορωνάκη, Θ. Τσιλιγιάννη. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2002

2002 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Special Managed Areas for Livestock – Production of Safe and Certified Animal Origin Products

S. Belibasaki, A.G. Lymperopoulos, L. Ekateriniadou, K. Ploumi, V. Christodoulou. Abstracts 3rd  Panellenic Congress for Pasturage, Karpenisi, 2002.

2002 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Lipid peroxidation of fresh unpacked and vacuum-packed beef during storage at 4oC

Samouris, G., Kaniou, I., Zantopoulos N. Archiv für  Lebensmittelhygiene, 53, 41-42, 2002.

Σελίδες