Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Από τον Οκτώβριο του 2016 είναι δόκιμη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Ζωντανών Υδρόβιων Οργανισμών». Οι ερευνητικές δραστηριότητές της είναι η παρακολούθηση και προστασία της υγείας μονάδων εκτροφής θαλασσίων ειδών ιχθύων και ιχθύων γλυκών υδάτων καθώς και δίθυρων και καρκινοειδών. Ασχολείται με τη διάγνωση μικροβιακών, παρασιτικών και ιολογικών νοσημάτων και με την πρόληψη τους, όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη εμβολίων. Επίσης ασχολείται με τη διάγνωση νοσημάτων υδρόβιων οργανισμών που απειλούν τη δημόσια υγεία.

Τηλ.: 2310 356376

Email: bitchava@vri.gr

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ