20

Τα τόσα ενεργά χρόνια στον κλάδο των κτηνιατρικών ερευνών.

3

Δραστηριοποιούμαστε σε 3 τομείς έρευνας.

30

Έχουμε αναλάβει πάνω από 30 ερευνητικά προγράμματα.

20

Απασχολούμε ήδη 20 άτομα ως ερευνητικό προσωπικό.

3team

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ

Υποψήφια Διδάκτορας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Δόκιμος Ερευνητής