ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Ψυγείο συντήρησης, Φούρνος μικροκυμάτων) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control-MobiLab» (λήξη προσφορών 14/5/2020)