ΕΤΟΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
1996 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Λαπαροσκοπική συλλογή και μεταφορά ακέραιων και διχοτομημένων εμβρύων προβάτων φυλής Χίου

Brem G., Kuelholzer B., Besenfelder U., Βαϊνάς Ε., Μπόσκος Κ., Ντελλής Σ. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμ.-1 Δεκ. 1996, σελ.152.

1996 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αντίδραση ωοθηκών και συγκέντρωση ορμονών στο πλάσμα του αίματος προβατίνων δοτών ή δεκτών εμβρύων

Μπόσκος Κ., Κουρλετάκη–Μπελιμπασάκη Σ., Βαϊνάς Ε., Κούσκουρα Θ., Βαφειάδης Δ., Ντελλής Σ. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμ.-1 Δεκ. 1996, σελ.155.

1996 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παραγωγή αρνιών από μεταφορά καταψυγμένων εμβρύων

Βαϊνάς Ε. Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) 1:31, 1996.

1996 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Study of thw ice-protein overexpressed in E.coli from InaZ gene

Ekateriniadou, M.A. Palaiomylitou, M.C. Vayi, E Anastassopoulos, N.J. Panopoulos and D.A. Kyriakidis. 5th Congress of Chemistry Gyprus - Greece, Nicosia, Cyprus, 1996

1996 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Metal biosorption - flotation. Application to cadmium removal

K.A. Matis, A.I. Zouboulis, A.A. Grigoriadou, N.K. Kazadaridis, L.V. Ekateriniadou. Appl Microbiol Biot 1996, vol.45: 569-573.

1996 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Overexpression of ice-protein in E.coli strains. A study of the inaZ gene

L. V. Ekateriniadou, Μ.Α. Palaiomylitou, M. Vagi, Ε. Anastasopoulos, Ν.I.. Panopoulos and D. A. Kyriakidis. Abstracts 5th Chemistry Congress, Greece and Cyprus, 1996.

1996 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Prevalence of subclinical mastitis and influence of breed, parity, stage of lactation and mammary bacteriological status on Coulter Counter Counts and California Mastitis Test in the milk of Saanen and autochthonous goats

C Boscos, A Stefanakis, C Alexopoulos, F Samartzi. Small Ruminant Res, 21:139-147, 1996.

1996 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Δυνατότητες αξιοποίησης των εμβρύων που συλλέγονται κατά την εφαρμογή της μεταφοράς εμβρύων στα πρόβατα

Βαϊνάς Ε., Μπόσκος Κ., Κούσκουρα Θ., Σαμαρτζή Φ., Βαφειάδης Δ., Ντελλής Σ. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμ.-1 Δεκ. 1996, σελ.154.

1996 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Η χρήση της κυτταρολογικής εξέτασης κολπικών επιχρισμάτων στον καθορισμό των σταδίων του οιστρικού κύκλου του κατοικίδιου κουνελιού

Π. Υψηλάντης, Θ. Τσιλιγιάννη, Α. Καραγιαννίδης. Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 47:186-190 (1996).

1996 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Η σημασία του τραχηλικού παράγοντα στη γονιμότητα

Θ. Τσιλιγιάννη, Α. Καραγιαννίδης. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Νοέμβριος 1996, Θεσσαλονίκη

 

1997 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Kinetics of Xanthan Gum Production form Whey by Constructed Strains of Xanthomonas campestris in Batch fermentations

Liakopoulou-Kyriakides, E.S. Tzanakakis, C. Kyparissidis, L.V. Ekateriniadou and D.A. Kyriakidis. 1997, Chem – Eng - Tech, vol. 20.

1997 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Έλεγχος των επιπτώσεων των διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων αντιμετώπισης ενδομητριτίδων στη μετέπειτα αναπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων

Α. Καραγιαννίδης, Θ. Τσιλιγιάννη, Κ. Κηπουρίδης, Σ. Βαρσακέλη και Κ. Αλεξόπουλος. 2η Διεθνή Ημερίδα με θέμα Φυσιολογία και Παθολογία Αναπαραγωγής, Μάιος 1997, Θεσσαλονίκη

 

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Endoscopic embryo recovery and transfer in sheep for the production of monocygotic twins under field conditions

Kuehholzer B., Besenfelder U., Vainas E., Boscos C., Dellis S.C., Brem G. Ανακοινώθηκε στο 30th Jahrestagung ueber Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung; Veterinaer-Humanmedizinische Gemeinschafts-tagung; Wien, 20-21 Februar 1997 και δημοσιεύθηκε στο Reproduction in Domestic Animals 32(1-2): 97, 1997

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Performance analysis of the Florina (Pelagonia) sheep for milk production

Christodoulou B., Ploumi K., Giouzelyiannis A., Vainas E., Katanos I. ZIVOCISNA VYROBA (Animal Production of Tsexia) 42(6):241-246, 1997. CITATIONS 2

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Performance analysis of the Florina (Pelagonia) sheep for lamb production and growth

Ploumi K., Christodoulou B., Vainas E., Giouzelyannis A., Katanos I. ZIVOCISNA VYROBA (Animal Production of Tsexia) 42(9):391-397, 1997. CITATIONS 5

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

The performance of the Florina (Pelagonia) sheep in comparison to its crooses

Giouzelyannis A., Vainas E., Katanos I., Christodoulou B., Ploymi K. ZIVOCISNA VYROBA (Animal Production of Tsexia) 42(10):433-439, 1997. CITATION 1

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επίδραση της προϊούσας πνευμονίας στη γαλακτοπαραγωγή των προβάτων

Πλουμή Κ., Χριστοδούλου Β., Βαϊνάς Ε., Πασχαλέρη Ε., Λυμπερόπουλος Α., Ξιούφης Α., Γκιουζελγιάννης Α. 13ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας, Αρχαία Ολυμπία, 1-3 Οκτωβρίου 1997, σελ. 101-102. CITATIONS 2

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Superovulatory Response of Chios and Friesian Ewes to Two FSH-P Dose Levels

Boscos C., Vainas E., Kouskoura Th., Samartzi F., Vafiadis D. and Dellis S. Reproduction in Domestic Animals 32:195-198, 1997. CITATIONS 5

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ανοσολογικοί παράγοντες και γονιμότητα στα βοοειδή

Μπελιμπασάκη Σ., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. 2η Διεθνής Κτηνιατρική Ημερίδα του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 1997.

1997 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η βιοτεχνολογία στη Ζωική Παραγωγή. Έρευνα και εφαρμογές

Βαϊνάς Ε. Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) (5):17, 1997.

1997 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

A new synthesis of the tripeptide Gly-His-Lys with antimicrobial activity

Μ.Liakopoulou-Kyriakides, C. Pachatouridis, l. Ekateriniadou and V.P. Papageorgiou. 1997, Amino Acids, vol13 (2), p. 155-161

1997 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Antimicrobial studies of some 4-coordinate copper(II) chelate complexes with a tridentate onn-schiff base ligand

L.V. Ekateriniadou, C.C. Hadjikostas, G.A. Katsoulos and D.A.Kyriakidis. 4th FGIS Meeting in Inorganic Chemistry, European Mediterranean Conference in Inorganic Chemistry, 1997, October 14-18, Corfu, Greece, p.61.

1997 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Structure - activity for some diamine, triamine and schiff base derivatives and their copper(II) complexes

C.A.Bolos, G.St.Nikolov, L.Ekateriniadou, A.Kortsaris and D.A.Kyriakidis. 4th FGIS Meeting in Inorganic Chemistry, European Mediterranean Conference in Inorganic Chemistry, 1997, October 14-18, Corfu, Greece

1998 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Structure - activity for some diamine, triamine and schiff base derivatives and their copper(II) complexes

C.A.Bolos, G.St.Nikolov, L.Ekateriniadou, A.Kortsaris and D.A.Kyriakidis. 1998, Metal-Based Drugs, vol. 5, No 6, p. 323 -332.

1998 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Phospholipid Analysis and Fractional Reconstitution of the Ice Nucleation Protein Activity Purified from Escherichia coli overexpressing the inaz gene of Pseudomonas syringae

M.A. Palaiomylitou, A. Kalimanis, A.I. Koukkou, C. Drainas, E. Anastassopoulos, N.J. Panopoulos, L.V. Ekateriniadou, and D.A. Kyriakidis. 1998, Cryobiology, vol. 37, p. 67-76.

1998 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Anti-inflamatory drugs interacting with Zn(II), Cd(II) and Pt(II) metal ions

Catherine Dendrinou-Samara, Georgia Tsotsou, Loukia V. Ekateriniadou, Alekos Kortsaris, Catherine P. Raptopoulou, Aris Terzis, Dimitris A. Kyriakidis, Dimitris P. Kessissoglou. 1998, J. Inorg. Biochem., vol. 71, p. 171-179.

1998 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μικροβιολογικά κριτήρια επαναχρησιμοποίησης υγρών αστικών αποβλήτων

Πανώρας Α., Ζδράγκας Α., Ηλίας Α. και Αναγνωστόπουλος Κ. 1998. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Τ.9, τ.3, 90-103

1998 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Chloramphenicol residues in albumin and yolk of hen's eggs after experimental administration

Samouris, G., Nathanael, B., Tsoukali – Papadopoulou, H., Mirtsou-Fidani, V. Archiv für  Geflügelkunde, 62, 1-4, 1998

1998 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

In vivo διακολπική συλλογή ωαρίων αγελάδας με υπερηχογραφία

Αμοιρίδης Γ.Σ., Salaheddine M., Jeffcoate I.A., Βαϊνάς Ε., Robertson L. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 49(3):195-203, 1998.

1998 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαγονιδιακή τεχνολογία στα παραγωγικά ζώα: Προβλήματα και προοπτικές

Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ. Υπ. Γεωργίας -Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στη γεωργία, παρόν και μέλλον, Αθήνα, 8-9 Δεκεμβρίου 1998, σελ.49.

1998 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η σύγχρονη βιοτεχνολογία στην αναπαραγωγή προβάτων: Δυνατότητες-Προοπτικές

Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ. 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κτηνιατρικής Μικρών Μηρυκαστικών, Καρδίτσα, 20-21 Νοεμβρίου 1998, σελ. 29-30.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σύγκριση της αποτελεσματικότητας τριών σχημάτων συγχρονισμού του οίστρου αγελάδων

Αμοιρίδης Γ.Σ., Λεοντίδης Λ., Μπελιμπασάκη Σ., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.170.

1999 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Xanthan gum and ethanol production by xanthomonas campestris and Zymomonas mobilis from peach pulp

R.M.Papi, L.V. Ekateriniadou, E. Beletsiotis, M.A. Typas & D.A. Kyriakidis. Biotech. Letters, 1999, vol. 21, p. 39-43.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παραγωγή χυμοζίνης στο γάλα διαγονιδιακής (pas1-καζεΐνη-χυμοζίνη των βοοειδών) προβατίνας φυλής Χίου

Βαϊνάς Ε., Mueller M., Χριστοδούλου Β., Besenfelder U., Αμοιρίδης Γ.Σ., Kuehholzer B., Μπελιμπασάκη Σ., Λυμπερόπουλος Α., Brem G. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμρίου 1999, σελ.180.

1999 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Άρδευση ζαχαρότευτλων με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα

Πανώρας Α., Ηλίας Α., Σκαράκης Γ., Παπαδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Φ., Ζδράγκας Α. και Αναγνωστόπουλος Κ. 1999. Biologia Callo - Hellenica

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επαναληπτική συλλογή ωαρίων από προβατίνες φυλής Χίου με λαπαροσκοπικές τεχνικές

Αμοιρίδης Γ.Σ., Λυμπερόπουλος Α., Μπελιμπασάκη Σ., Κορωνάκη Α., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.181.

1999 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων της τραχηλικής βλέννας σε σχέση με τη γονιμότητα των αγελάδων

Θ. Τσιλιγιάννη. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη 1999.

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Νέα εναλλακτικά σχήματα εξυγίανσης ποιμνίων προβάτων από τη νόσο της προϊούσας πνευμονίας

Βαϊνάς Ε., Χριστοδούλου Β., Πλουμή Κ., Πασχαλέρη Ε., Λυμπερόπουλος Α., Αμοιρίδης Γ.Σ., Μπελιμπασάκη Σ., Γκιουζελγιάννης Α. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.199. CITATION 1

1999 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Θεραπεία των άνοιστρων αγελάδων με PGF2α ή PRID

Α. Καραγιαννίδης, Κ. Κηπουρίδης, Κ. Αλεξόπουλος, Σ. Βαρσακέλη και Θ. Τσιλιγιάννη. Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 50(1):34-42 (1999).

1999 ΒΑΪΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η συμβολή της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στην αναπαραγωγή και στην προστασία της υγείας των ζώων και του ανθρώπου

Τριανταφυλλίδης Κ., Σαράτσης Φ., Ταρλατζής Β., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.253.

Σελίδες