ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα
ΤΚ 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Τηλ: 2310 365-370
Φαξ: 2310 365-371
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@vri.gr