Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης είναι μία ερευνητική μονάδα του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», που ιδρύθηκε το 1997. Βασικός στόχος του Ινστιτούτου είναι η διενέργεια έρευνας με σκοπό την:

 • Βελτίωση της Ζωικής Παραγωγής (αύξηση της παραγωγικότητας, διαχείριση των εκτροφών των παραγωγικών ζώων, μείωση του κόστους παραγωγής)
 • Αξιοποίηση των εγχώριων γενετικών πόρων
 • Προστασία της Δημόσιας Υγείας
 • Υγεία και προφύλαξη των ζώων
 • Βελτίωση των αναπαραγωγικών αποδόσεων των ζώων με συμβατικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους
 • Ανάπτυξη νέων συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων, προστασία του περιβάλλοντος, ευζωία των ζώων και παραγωγή ποιοτικών τροφίμων
 • Υγιεινή, ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων ιδιαίτερα Ζωικής Προέλευσης
 • Τοξικολογία ζώων και ζωοτροφών

Οι Ερευνητές του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, πέρα από την ερευνητική τους δραστηριότητα:

 • Προσφέρουν επιστημονική στήριξη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Μετέχουν σε Διεθνή Δίκτυα και Τεχνικές Ομάδες Εργασίας 
 • Εκπροσωπούν τη Χώρα σε Επιστημονικές Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Συμμετέχουν σε Εθνικές Επιτροπές
 • Παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε τοπικές οργανώσεις και κτηνοτρόφους
 • Συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης επιστημόνων, φοιτητών και κτηνοτρόφων

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Our Amazing Team

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διευθυντής Έρευνας-Διευθυντής του ΙΚΕ

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Διευθύντρια Έρευνας

Κύριος Ερευνητής

Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Διευθύντρια Ερευνών

Κύρια Ερευνήτρια

Κύριος Ερευνητής

Κύριος Ερευνητής

Κύρια Ερευνήτρια

Διευθυντής Έρευνας

Εντεταλμένος Ερευνητής

Διευθύντρια Έρευνας

Διευθύντρια Έρευνας

Διευθύντρια Έρευνας

Κύριος Ερευνητής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ειδική Επιστήμονας

Ειδική Επιστήμονας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οικονομικός

Διοικητικός

Διοικητικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διδάκτορας

Υποψήφια Διδάκτορας