Ταξίδι στην Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο τον Ιούνιο του 2021 για συναντήσεις με κτηνοτρόφους και τυροκόμους

Επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής τυριών για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων και για την βιντεοσκόπηση της διαδικασίας...

Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του MobiLab δόθηκαν σε συναντήσεις με κτηνοτρόφους και κτηνιάτρους.

Συνάντηση με κτηνοτρόφους που έλαβε χώρα στο Νησί της Κεφαλλονιάς στις 2 Οκτωβρίου 2019

Έγιναν συναντήσεις με μέλη της Περιφέρειας, με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Κεφαλλονιάς και της Ζακύνθου.

Το 3ο PMB Meeting διοργανώθηκε στο Νησί της Κεφαλλονιάς.

Η Διακρατική Συνάντηση για την Κτηνοτροφία και την Τυροκομία, έλαβε χώρα στο Νησί της Κεφαλονιάς στις 4 Ιουνίου 2019...

Το 2ο PMB Meeting διοργανώθηκε στην πόλη του Μπάρι.

Οργανώθηκαν τρείς ομάδες εργασίας και έγιναν συναντήσεις και συνεντεύξεις με κτηνοτρόφους.

Ταξίδι στο νησί της Κέρκυρας για το Kickoff meeting, το οποίο διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο Φαληράκι.

Σελίδες