ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ