Ανακοίνωση εκλογών για ανάδειξη μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών και του εκπροσώπου του μη ερευνητικού προσωπικού σε αυτό