Σήμερα 14 Απριλίου του 2021 πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας zoom η ολομέλεια του προσωπικού του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών