ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΙΟΛΟΓΟ / ΓΕΝΕΤΙΣΤΗ ΑΕΙ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ)