ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "EUROSEEP"