Ταξίδι στην Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο τον Ιούνιο του 2021 για συναντήσεις με κτηνοτρόφους και τυροκόμους