Το Campylobacter spp. στην Τροφική Αλυσίδα των Ορνιθίων Κρεοπαραγωγής: Εκτίμηση και Διαχείριση των Κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία.

Οι εξειδικευμένοι επιστημονικοί στόχοι του έργου είναι:

  • να διεξαχθεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια επιδημιολογική έρευνα που αποσκοπεί στην εκτίμηση του επιπολασμού του Campylobacter spp. σε σμήνη ορνιθίων κρεοπαραγωγής σε περιοχές με αναπτυγμένη τη συστηματική πτηνοτροφία και σε σχέση με τους διαχειριστικούς παράγοντες και ζωικές παραμέτρους
  • να χαρακτηριστούν τα απομονωθέντα στελέχη του Campylobacter μέσω μοριακής τυποποίησης
  • να εξεταστεί η μικροβιοαντοχή των απομονωθέντων στελεχών
  • να συγκριθούν τα απομονωθέντα στελέχη που θα συλλεχθούν και στις δύο χώρες και από τα ορνίθια κρεοπαραγωγής και από ανθρώπινες πηγές
  • να εμπλουτιστεί η γαλλική βάση δεδομένων για το Campylobacter συμπεριλαμβάνοντας νέα στελέχη και συνεπώς, να αυξηθεί η γνώση σχετικά με την κατανομή του παθογόνου μικροοργανισμού στα ορνίθια κρεοπαραγωγής και στις δύο χώρες
  • να πραγματοποιηθεί μια ποσοτική ανάλυση κινδύνου
Έναρξη-Λήξη:  15 Οκτωβρίου 2013- 15 Οκτωβρίου 2015
Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)-Πρόγραμμα Διμερούς Συνεργασίας Ελλάδα-Γαλλία
Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: 35000 Ευρώ
Υπεύθυνος: Δρ Κωνσταντίνος Κουτουλής,  Κλινική Παθολογίας Πτηνών, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Υπεύθυνος ΙΚΕΘ:

 Δρ Ε. Ν. Σωσσίδου

Ερευνητική Ομάδα ΙΚΕΘ:

Δρ Ε.Ν.Σωσσίδου, Δρ Α. Ζδράγκας, Δρ Ζ. Δημαρέλη-Μαλλή

Συμμετέχοντες φορείς:

-Κλινική Παθολογίας Πτηνών, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

-French Agency for Food, Environmental and Occupation Health & Safety, ANSES

-Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

-Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του Έργου: Το Πρόγραμμα βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη.

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω Workshops:

1. 18-19 Δεκεμβρίου 2013: έγινε η επίσημη έναρξη του Προγράμματος με τη διοργάνωση Kick-Off Meeting στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας.

2. 16-17 Σεπτεμβρίου 2014: διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών το 1ο Workshop του CampyRisk στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ινστιτούτου Σιτηρών.

Έχει παρουσιασθεί εργασία με τα πρώτα αποτελέσματα του Προγράμματος από την υλοποίηση του WP1.Task 1. ‘Literature review on available data in both countries about Campylobacter and campylobacteriosis’ στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων & Υγιεινής Τροφίμων.

Έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση από το από το επιστημονικό περιοδικό Hellenic Veterinary Medical Society, ένα review paper με αποτελέσματα του πρώτου Πακέτου Εργασίας του έργου. Τέλος, έχει ολοκληρωθεί ο καταρτισμός του ερωτηματολογίου και η συλλογή δεδομένων από εκτροφές κρεοπαραγωγών ορνιθίων με δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση κινδύνων για τον επιπολασμό του νοσήματος. Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης έχουν συμπεριληφθεί σε review paper το οποίο θα υποβληθεί προς δημοσίευση στο περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας.