Διερεύνηση της ενσωμάτωσης στο σιτηρέσιο αιθέριου ελαίου πορτοκαλιού στη συμπεριφορά και στις αποδόσεις των προβατίνων γαλακτοπαραγωγής και στην ποιότητα του γάλακτος

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της ενσωμάτωσης του αιθέριου ελαίου πορτοκαλιού στα σιτηρέσια των προβατίνων γαλακτοπαραγωγής στη γαλακτοπαραγωγή, στη χημική σύσταση, στο προφίλ των λιπαρών οξέων του γάλακτος και στη συμπεριφορά των ζώων.

Χρηματοδότηση:

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας, ΜΥΛΟΙ Κρήτης, ΤΕΙ Θεσσαλίας, ΑΠΘ

Έναρξη-Λήξη:

Μάιος 2014 - Μάιος 2015

Προϋπολογισμός Έργου:

15.000,00 Eυρώ

Φορείς χρηματοδότησης:

Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΕΛΟΓΑΚ)

Συμμετέχοντες φορείς:

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών, ΑΤΕΙΘ-Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, AΠΘ-Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΓΠΑ-Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΕΛΟΓΑΚ Παραλίμνης Γιαννιτσών, ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του έργου:

Δρ. Β. Κοτσάμπαση, Δόκιμη Ερευνήτρια και Δρ. Βλ. Χριστοδούλου, Τακτικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος ΙΚΕΘ: Δρ Ε. Ν. Σωσσίδου

Ερευνητική ομάδα:

Δρ. Β. Κοτσάμπαση Δόκιμη Ερευνήτρια, Δρ. Βλ. Χριστοδούλου Τακτικός Ερευνητής, Δρ. Β. Μπαμπίδης Αναπλ. Καθηγητής, Δρ. Ε. Σωσσίδου Αναπλ. Ερευνήτρια, Δρ. Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου Καθηγήτρια, Δρ. Γ. Ζέρβας Καθηγητής, Δρ. Ε. Τσιπλάκου Επικ. Καθηγητής, κα Δ. Βαρβαρούση, κος Ν. Φραγκιουδάκης Γεωπόνος

Συμμετοχή ΙΚΕΘ:

Η συμμετοχή αυτή αναφέρεται στην παρακολούθηση από την Δρα Σωσσίδου της υγείας και της ευζωίας των πειραματοζώων (Πακέτο Εργασίας 2), στη μελέτη της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των ζώων (Πακέτο Εργασίας 4), καθώς και στην αξιολόγηση και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας (Πακέτα Εργασίας 6 και 7).

Αποτελέσματα-Βαθμός υλοποίησης του Έργου:

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη με βάση το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα. Έχουν ολοκληρωθεί η πειραματική διαδικασία και οι δειγματοληψίες.