Μελέτη των αγροκομικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών μηδικής καθώς και της επίδρασης του σιτηρεσίου στην ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος

Σκοπός του έργου είναι η μελέτη και η αξιολόγηση των αγροκομικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών μηδικής και μελέτη της επίδρασης του σιτηρεσίου μηδικής στην απόδοση και ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος σε συνθήκες παραγωγού.

Χρηματοδότηση:

Γεώργιος Μπουδουρίδης (Κτηνοτρόφος-Γεωργός)

Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΙΚΕΘ: Δρ Γ. Σαμούρης
Ερευνητική ομάδα: Δρ Αντώνιος Ζδράγκας, Μαρία Ιωαννίδου Msc
Έναρξη-Λήξη:  

2014-2015

Προϋπολογισμός του Έργου συνολικά: 18.450 €
Προϋπολογισμός ΙΚΕΘ: 9.225 €

Συμμετέχοντες φορείς:

Ινστιτούτο Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών Θεσσαλονίκης (Υπεύθυνος Δρ Καλύβας Απόστολος-Δόκιμος Ερευνητής)

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (ΙΚΕΘ)-