Η δυναμική του μετακινούμενου συστήματος εκτροφής αιγοπροβάτων στην Ελλάδα. Επιδράσεις στη βιοποικιλότητα – οικοσύστημα και η χρησιμότητά του στα πλαίσια των κλιματικών αλλαγών

Η ανάδειξη της παρούσας δυναμικής του συστήματος μέσα από την πλήρη καταγραφή των εκτροφών σε όλη τη χώρα και στη συνέχεια τη μελέτη ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος κατά γεωγραφικό διαμέρισμα ταυτόχροναμε την ανάδειξη όλων εκείνων των παραμέτρων που προσδιορίζουν τη λειτουργία και τη λογική της μετακινούμενης αιγοπροβατοτροφίας στη χώρα μας.

  • Να εντοπισθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι που εφαρμόζουν αυτό το σύστημα εκτροφής μέσα από την καταγραφή του κοινωνικο-οικονομικό τους προφίλ.
  • Να διαφανεί η χρησιμότητά του μέσα στα πλαίσια σύγχρονων και εναλλακτικών μορφών κτηνοτροφίας οι οποίες σέβονται το περιβάλλον και συμβάλουν στην οικονομικο-πολιτιστική ανάπτυξη μη ευνοημένων περιοχών.
  • Να φανεί ο βαθμός αξιοποίησης των ορεινών βοσκοτόπων που αποτελούν φυσική πηγή πλούτου για τη χώρα.
  • Να αναδειχθεί η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Έναρξη – Λήξη: 1/06/2010 έως 30/06/2015
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο παιδείας , δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων. Εδική υπηρεσία διαχείρισης  επιχειρησιακού  προγράμματος εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.
Προϋπολογισμός του Έργου συνολικά: 528.635 €
Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: 69.220€
Υπεύθυνος Έργου: Δρ Β. Λάγκα ΚαθηγήτριαΖωικής Παραγωγής ΤΕΙΘ. Υπεύθυνος έργουγια το Ινστιτούτο κτηνιατρικών ερευνών ,Δρ Αντώνιος Ζδράγκας , Τακτικός ερευνητής
Ερευνητική Ομάδα: Δρ. ΓεώργιοςΣαμούρης, Αναπληρωτής Ερευνητής,ΘεόφιλοςΠαπαδόπουλος κτηνίατρος υποψήφιος διδάκτοραςκαιΒιργινία Γιαντζή τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων
Συμμετέχοντες φορείς: ΑΤΕΙΘ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών ερευνών Θεσσαλονίκης
Αποτελέσματα – Βαθμός Υλοποίησης του Έργου: Σύμφωνα με το πρόγραμμα ολοκληρώθηκεηφάση των δειγματοληψιών και έγιναν οι μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το τεχνικό δελτίο του έργου. Έγιναν μικροβιολογικές εξετάσεις σε 570 δείγματα νωπού γάλακτος και μελετήθηκαν οι παρακάτω μικροβιολογικές παράμετροι, ΟΜΧ, Εντεροβακτηριοειδή, Ε. coliStaphylococci, listeria monocytogenes και Salmonella spp. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν και έγιναν οι απαραίτητες δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνούς κύρους  και ανακοινώσεις  σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια