ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗφθίνουσα ταξινόμηση
1991

Περίπτωση μερικού διπλασιασμού οπίσθιου άκρου σε σκύλο

Αστεριάδης Γ.Ι., Μάγρας Ι.Ν., Βαϊνάς Ε. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 2:78-80, 1991.

1993

Εφαρμογές της μηχανικής γενετικής στην αναπαραγωγή

Βαϊνάς E. 6ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1993, σελ.8.

1987

Φυσιολογία και υγιεινή της αναπαραγωγής των χοίρων

Βαϊνάς E. Ημερίδα Χοιροτροφίας, Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 1987, σελ. 13-64.

1984

Παθογενετική ανάλυση των ζώων αναπαραγωγής

Βαϊνάς E., Κουϊμτζής Σ. 3ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 1984, σελ. 53-54.

1987

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες σπερματοδοτών ταύρων

Βαϊνάς E., Κουϊμτζής Σ., Ελευθερίου E. 4ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 19-22 Nοεμβρίου 1987,σελ. 23-24.

1997

Η βιοτεχνολογία στη Ζωική Παραγωγή. Έρευνα και εφαρμογές

Βαϊνάς Ε. Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) (5):17, 1997.

1996

Παραγωγή αρνιών από μεταφορά καταψυγμένων εμβρύων

Βαϊνάς Ε. Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) 1:31, 1996.

1992

Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην αναπαραγωγή των προβάτων

Βαϊνάς Ε. Επιστημονική ημερίδα αιγοπροβατοτροφίας, Αθήνα, 7 Ιουνίου 1992.

1999

Η βιοτεχνολογία στην αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων

Βαϊνάς Ε. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 1999.

1986

Η σημασία των κληρονομικών παθήσεων και των αναπαραγωγικών γνωρισμάτων για την παραγωγικότητα των βοοειδών

Βαϊνάς Ε. Υπουργείο Γεωργίας, Ημερίδα Βοοτροφίας, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1986, σελ. 115-121.

1999

Παραγωγή διαγονιδιακών προβάτων: Μικροέγχυση της γονιδιακής κατασκευής P77 (pas1– καζεϊνη– χυμοζίνη) των βοοειδών σε ζυγωτά – έμβρυα προβάτων φυλής Χίου

Βαϊνάς Ε., Besenfelder U., Χριστοδούλου Β., Kuehholzer B., Aμοιρίδης Γ.Σ., Μπελιμπασάκη Σ., Brem G. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 50(2): 138-143, 1999. CITATION 1

2002

Μεταφορά εμβρύων προβάτων φυλής Χίου οροθετικών στη νόσο της προϊούσας πνευμονίας με ακέραιη διαφανή ζώνη ή μετά από μικροεπεμβάσεις

Βαϊνάς Ε., Besenfelder U., Χριστοδούλου Β., Αμοιρίδης Γ.Σ., Kuehholzer B., Παπακωστάκη Δ., Λυμπερόπουλος Α. και Brem G. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 21-24 Νοεμβρίου 2002, σελ. 160-161.

2002

Εντόπιση του γονιδίου της ρυανοδίνης του χοίρου σε ελληνικές εκτροφές. Παραγωγή χοίρων ανθεκτικών στο σύνδρομο της κακοήθους υπερθερμίας (ΜΗS)

Βαϊνάς Ε., Mueller M., Σαράτση Α., Αναστασιάδης Α., Κορωνάκη Α., Brem G. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 21-24 Νοεμβρίου 2002, σελ. 249-250.

1999

Παραγωγή χυμοζίνης στο γάλα διαγονιδιακής (pas1-καζεΐνη-χυμοζίνη των βοοειδών) προβατίνας φυλής Χίου

Βαϊνάς Ε., Mueller M., Χριστοδούλου Β., Besenfelder U., Αμοιρίδης Γ.Σ., Kuehholzer B., Μπελιμπασάκη Σ., Λυμπερόπουλος Α., Brem G. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμρίου 1999, σελ.180.

1998

Η σύγχρονη βιοτεχνολογία στην αναπαραγωγή προβάτων: Δυνατότητες-Προοπτικές

Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ. 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κτηνιατρικής Μικρών Μηρυκαστικών, Καρδίτσα, 20-21 Νοεμβρίου 1998, σελ. 29-30.

1999

Σύγχρονη Βιοτεχνολογία στην αναπαραγωγή των αγελάδων

Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ. 3η Διεθνής Κτηνιατρική Ημερίδα Φυσιολογίας και Παθολογίας Αναπαραγωγής Βοοειδών, Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 1999.

1998

Διαγονιδιακή τεχνολογία στα παραγωγικά ζώα: Προβλήματα και προοπτικές

Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ. Υπ. Γεωργίας -Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στη γεωργία, παρόν και μέλλον, Αθήνα, 8-9 Δεκεμβρίου 1998, σελ.49.

2002 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Κρυοδιατήρηση εμβρύων προβάτων των σπάνιων φυλών Φλώρινας και Κοζάνης

Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ., Πλουμή Κ., Χριστοδούλου Β., Σαμαρτζή Φ., Λιάπουρας Κ., Κορωνάκη Α. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 21-24 Νοεμβρίου 2002, σελ. 162-163.

1994

In vitro ωρίμανση και γονιμοποίηση ωαρίων αγελάδας και καλλιέργεια ζυγωτού

Βαϊνάς Ε., Βαφειάδης Δ., Μπόσκος Κ., Τσακάλωφ Π. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 45(1):31-36, 1994. CITATION 1

1990

Η σημασία του κυτταρογενετικού ελέγχου στην αναπαραγωγή των ζώων

Βαϊνάς Ε., Κουϊμτζής Σ. 5ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-25 Νοεμβρίου 1990, σελ. 61-62.

1990

Κυτταρογενετική μελέτη των σπερματοδοτών ταύρων

Βαϊνάς Ε., Κουϊμτζής Σ., Βοσνιάκου Α. 5ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-25 Νοεμβρίου 1990, σελ. 62-64.

1990

Κεντρική μετατόπιση t 1/29 σε αγελάδες φυλής ¨Συκιάς Χαλκιδικής¨

Βαϊνάς Ε., Μπελιμπασάκης Ν., Μπόσκος Κ. 5ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-25 Νοεμβρίου 1990, σελ. 69-70.

1996 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Δυνατότητες αξιοποίησης των εμβρύων που συλλέγονται κατά την εφαρμογή της μεταφοράς εμβρύων στα πρόβατα

Βαϊνάς Ε., Μπόσκος Κ., Κούσκουρα Θ., Σαμαρτζή Φ., Βαφειάδης Δ., Ντελλής Σ. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμ.-1 Δεκ. 1996, σελ.154.

1990

Πρώιμη διάγνωση της γονιμότητας σε ετερόφυλες δίδυμες μοσχίδες με έλεγχο καρυότυπου

Βαϊνάς Ε., Μπόσκος Κ., Λέκκας Σ. 5ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-25 Νοεμβρίου 1990, σελ. 64-65.

1992

Διάγνωση της γονιμότητας ετερόφυλων διδύμων μοσχίδων με έλεγχο του καρυότυπου

Βαϊνάς Ε., Μπόσκος Κ., Λέκκας Σ. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 43(1):53-58, 1992.

1990 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

In vitro καλλιέργεια και έλεγχος καρυότυπου ωαρίων και εμβρύων

Βαϊνάς Ε., Σαμαρτζή Φ. 5ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-25 Νοεμβρίου 1990, σελ. 45-46. CITATION 1

1999

Νέα εναλλακτικά σχήματα εξυγίανσης ποιμνίων προβάτων από τη νόσο της προϊούσας πνευμονίας

Βαϊνάς Ε., Χριστοδούλου Β., Πλουμή Κ., Πασχαλέρη Ε., Λυμπερόπουλος Α., Αμοιρίδης Γ.Σ., Μπελιμπασάκη Σ., Γκιουζελγιάννης Α. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.199. CITATION 1

1996

Γεννήσεις μοσχαριών με εξωσωματική γονιμοποίηση

Βαφειάδης Δ., Βαϊνάς Ε., Μπόσκος Κ., Ντελλής Σ., Τσακάλωφ Π. 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμ.-1 Δεκ. 1996, σελ.151.

2011 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Επιπολασμός της μόλυνσης από Coxiella burnetii σε εκτροφές αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

Γ.Σ. Αμοιρίδης, Δ. Βουζαράς, Ε. Ντόβολου, Θ. Τσιλιγιάννη. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Προστασίας του Καταναλωτή, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011

2011 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Η άποψη των αγελαδοτρόφων για το παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων τους

Γ.Σ. Αμοιρίδης, Δ. Βουζαράς, Θ. Τσιλιγιάννη, Ε. Ντόβολου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Προστασίας του Καταναλωτή, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011

2002 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

In vitro συλλογή ωοκυττάρων και in vivo παραγωγή εμβρύων από νεαρούς μόσχους

Γ.Σ. Αμοιρίδης, Ε. Σουγλής, Θ. Τσιλιγιάννη, Φ. Σαμαρτζή, Α. Κορωνάκη, Ε. Βαϊνάς. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2002

 

2006 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Η αναρρόφηση των ωοθυλακίων βελτιώνει την ανταπόκριση στην πολλαπλή ωοθυλακιορρηξία και την απόδοση σε έμβρυα σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Γ.Σ. Αμοιρίδης, Θ. Τσιλιγιάννη, Ε. Βαϊνάς. 10ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2006

 

2006 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Συμβολή της μελοξικάμης στην αντιμετώπιση της ασυμπτωματικής υπογονιμότητας των αγελάδων

Γ.Σ. Αμοιρίδης, Θ. Τσιλιγιάννη, Ε. Βαλάση, Θ. Παπανικολάου, Ι. Μενεγάτος. 10ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2006

 

2011 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Εκτίμηση των μέτρων βιοασφάλειας και ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής σε εκτροφές αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

Δ. Βουζαράς, Ε. Ντόβολου, Θ. Τσιλιγιάννη, Γ.Σ. Αμοιρίδης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Προστασίας του Καταναλωτή, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011

2008 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ετήσια διακύμανση των συγκεντρώσεων θυροξίνης και προγεστερόνης σε προβατίνες των φυλών Καραγκούνική και Χίου

Δ. Καντάς, Ε. Βαλάση, Θ. Τσιλιγιάννη, Ε. Ντόβολου, Γ. Ρήγας. Περιοδικό Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 59(1):46-51 (2008).

2008 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Η επίδραση της θειαμαζόλης στη θυρεοειδική και ωοθηκική δραστηριότητα σε προβατίνες Καραγκούνικης φυλής

Δ. Καντάς, Ε. Ντόβολου, Θ. Τσιλιγιάννη, Ε. Βαλάση, Π. Γούλας. Περιοδικό Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 59(1):40-45 (2008).

2006 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επίδραση του φυσικού αντιοξειδωτικού γουϊαζουλένιου στην in vitro παραγωγή εμβρύων βοοειδών

Δημητριάδης Ι., Ρέκκα Ε., Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ., Ρέκκας Κ. 10° Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 16–19 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα, σελ.344.

2004 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Χρήση φυσικών αντιοξειδωτικών στην in vitro ωρίμανση ωαρίων

Δημητριάδης Ι., Ρέκκα Ε., Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ., Ρέκκας Κ.Α. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Λάρισα 7-10 Οκτωβρίου 2004.

2004 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επίδραση φυσικών αντιοξειδωτικών στην in vitro ωρίμανση ωαρίων βοοειδών

Δημητριάδης Ι., Ρέκκα Ε., Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ., Ρέκκας Κ.Α. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων, Θεσσαλονίκη, 24-26 Φεβρουαρίου 2005, σελ.192-193, 2004.

2011 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ανάπτυξη ωοθυλακίων και ποιότητα ωαρίων μετά από χορήγηση μελατονίνης σε προβατίνες στην άνοιστρη περίοδο

Ε. Βαλάση, Θ. Τσιλιγιάννη, Ε. Ντόβολου, Ε. Βαϊνάς, V. Faigl, Θ. Παπανικολάου, Φ. Σαμαρτζή, S. Cheh, Γ.Σ. Αμοιρίδης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Προστασίας του Καταναλωτή, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011

Σελίδες