Προμήθεια επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του προγράμματος “Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα ιδρύματα, Τέσσερα σημεία αναφοράς” 

Προμήθεια επιστημονικών οργάνων

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών , ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο τελικό συνέδριο του έργου COMPLETE, το οποίο θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο του Δήμου Πρεσπών που βρίσκεται στο Λαιμό, με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη επιχειρηματικών  δεξιοτήτων στον κλάδο της κτηνοτροφίας της Περιφέρειας

Πρόσκληση στο Τελικό Συνέδριο του προγράμματος COMPLETE

Διερεύνηση αγοράς για την ανάθεση της διοργάνωσης του τελικού Συνεδρίου στο πλαίσιο του έργου COMPLETE με τίτλο: “Entrepreneurial capacity building of livestock raising SMEs through training activities/seminars. Mobilizing a transnational cluster of livestock health care and farming innovation”

Διερεύνηση αγοράς για την ανάθεση διοργάνωσης

Διερεύνηση αγοράς για την ανάθεση της διοργάνωσης του

τελικού Συνεδρίου στο πλαίσιο του έργου COMPLETE με τίτλο: “Entrepreneurial capacity building of livestock raising SMEs through training activities/seminars. Mobilizing a transnational cluster of livestock health care and farming innovation”

Διερεύνηση αγοράς για την ανάθεση διοργάνωσης

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ