Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Eίναι εντεταλμένη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών με γνωστικό αντικείμενο «Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα Παραγωγικών ζώων». Κύριο αντικείμενο της αποτελεί η έρευνα σε ότι αφορά τα παράσιτα που μολύνουν τα ζώα και τον άνθρωπο (μέσω των ζώων ή των τροφίμων ζωικής προέλευσης). Ως παράσιτα ορίζονται όλες οι κατηγορίες ενδο/εξω παρασίτων (πρωτόζωα, έλμινθες, αρθρόποδα).  Ειδική έμφαση δίνεται στη μελέτη της επιδημιολογίας και διασποράς των παρασιτικών νοσημάτων, οι σχέσεις παρασίτου-ξενιστή, οι επιδράσεις στην υγεία/ευζωία των ζωών και οι σύγχρονοι τρόποι ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των παρασιτώσεων στα ζώα. Επίσης ερευνητικές δραστηριότητές της είναι η διασπορά στον ξενιστή (ζώο/άνθρωπο)-περιβάλλον,  απομόνωση, ταυτοποίηση, και οικολογία παρασίτων. Επιπλέον, μελετά την επίδραση της κλιματικής αλλαγής (ιδιαίτερα σε ξηροθερμικές περιοχές) στην επιζωοτιολογία των παρασιτικών νοσημάτων (σε ότι αφορά τη διασπορά των παρασίτων στο περιβάλλον και στους ξενιστές) και τη δημιουργία συστημάτων πρόβλεψης επιζωοτιών. Επίσης, μελετά την παθογένεια και την εκδήλωση παρασιτικών νοσημάτων καθώς και τις επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των συστημάτων εκτροφής και στην ευζωία των ζώων. Επίσης ασχολείται με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση παρασιτικών νοσημάτων (πρόληψη  - θεραπεία) με έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών φαρμάκων.

 

Τηλ.: 2310 356392

Email: kantzoura@vri.gr

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ