Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Από τον Οκτώβριο του 2016 είναι δόκιμη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών με γνωστικό αντικείμενο «Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα Παραγωγικών ζώων». Οι ερευνητικές δραστηριότητές της είναι η διερεύνηση και ο χαρακτηρισμός της δυναμικής μετάδοσης παρασιτικών νοσημάτων σε σχέση με το ζωικό κεφάλαιο με σκοπό την πρόληψη και τον αποτελεσματικό έλεγχό τους, καθώς επίσης η διερεύνηση των παραγόντων επικινδυνότητας των παρασιτικών μολύνσεων σε μηρυκαστικά με οικονομική σημασία καθώς και παρασίτων που μπορούν να προσβάλουν τον άνθρωπο.

 

Τηλ.: 2310 356391

Email: kantzoura@vri.gr

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ