ΕΤΟΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
2015 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Echinococcus granulosus infection dynamics in livestock of Greece

Chaligiannis I, Maillard S, Boubaker G, Spiliotis M, Saratsis A, Gottstein B, Sotiraki S. Acta Trop. 2015 Oct;150:64-70. doi: 10.1016/j.actatropica.2015.06.021.

2015 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΙΑΝΤΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Plasmid analysis and antimicrobial resistance of Salmonella enterica serotype Enteritidis isolates from Greek poultry

Loukia V. Ekateriniadou, Evridiki Boukouvala, Rigini M. Papi, Antonios Zdragas, Virginia Gianzti and Dimitrios A. Kyriakidis. 2015,  JHVMS

2015 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Isolation of methicillin-resistant Staphylococcus spp. from ready-to-eat fish

Sergelidis, D.; Abrahim, A.; Papadopoulos, T.; Soultos, N.; Martziou E.; Koulourida, V.; Govaris, A.; Pexara, A.; Zdragas, A; Papa, A., Lett Appl Microbiol  2015

2015 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

The interactions between product valorization and genetic management: applying a common framework to analyze four cases of sheep and goat locals breeds in the Mediterranean area

Lauvie, G. Hadjipavlou, A. Araba, F. Casabianca, C. Ligda. FAO-CIHEAM Sub-Networks on Production Systems and Nutrition on Sheep and Goats, Montpellier, France, 16-18 June 2015, Options Méditerranéennes (in print).              

2015 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Determination of the proper time for mating after οestrous synchronization during anοestrous or οestrous period by measuring electrical resistance of cervical mucus in ewes

E. Theodosiadou and Th. Tsiligianni. Veterinarni Medicina 60:87-93 (2015). Corresponding author

2015 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

The GALIMED project:adaptation of Mediterranean bovine livestock to climate constraints.A first joint analysis of genetic and climatic data

Flori L, Moazami-Goudarzi K, Lecomte P, Moulin C H, Thévenon S, Alary V, Casabianca F, Lauvie A, Boushaba, Saïdi-Mehtar N, Boujenane I, Araba A, Menni D, Pineau O, Ciampolini R, Cecchi F, Casu S, Carta A, Sechi T, El Beltagy A, Osman M A, Rodellar C, Martinez A, Delgado J V, Landi V, Hadjipavlou G, Ligda C, Mastrangelo S, Portolano B, Gautier M, Laloë D, 2015. Recolad Workshop 2015 - Paris 11-12 february 2015

2015 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Synthesis, characterization and reaction kinetics of PMMA/silver nanocomposites prepared via in situ radical polymerization

Siddiqui, M.N., Redhwi, H.H., Vakalopoulou, E., Tsagkalias, I., Ioannidou, M.D., Achilias, D.S, European Polymer Journal, 72, 256-269, 2015

2015 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Διαχείριση της αναπαραγωγής των προβάτων και αιγών. Τι πρέπει να ξέρω;

ημερίδα με τίτλο: «Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους», που έγινε στα Ιωάννινα το Μάρτιο του 2015

2015 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

The Cyprus sheep and goat sector: Results from the DoMEsTIc project on economics, policies and social aspects

G. Hadjipavlou, I. Tzouramani, C. Ligda. 7th IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk, Limassol, Cyprus, 23-25 March 2015.

2015 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Η Τεχνητή Σπερματέγχυση στα βοοειδή – Διαφορετικές προσεγγίσεις και πιθανά προβλήματα

Θ. Τσιλιγιάννη. 13Ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2015. σελ 19-20.

2015 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Acetaldehyde contamination of water, alcoholic, and non- alcoholic beverages stored in glass or plastic bottles

Maria D. Ioannidou, George Samouris and Dimitris S. Achilias, Toxicological & Chemistry Enviromental , in press  (2015)

2015 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Οι δραστηριότητες τριών γλυκοσιδασών [α-μαννοσιδάση (α-ΜΑΝ), β-N-ακετυλογλυκοζαμινιδάση (NAGASE) και β-γαλακτοσιδάση (β-GAL)] στο ωοθυλακικό υγρό και η σχέση τους με την ποιότητα και την δυνατότητα in vitro εξέλιξης ωαρίων αγελάδας

Θ. Τσιλιγιάννη, Φ. Σαμαρτζή, Ε. Ντόβολου, C. Perreau, Φ. Κρανιά, A. Cordova, P. Mermillod. 13ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 8-10 Μαϊου 2015. σελ 26.

2015 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

The activity of certain glycosidases in maturation medium is associated with bovine oocytes maturation

Th Tsiligianni, C Perreau, F Samartzi, E. Dovolou, A Cordova, F. Krania, E. Vainas, P Mermillod, Reproduction in Domestic Animals vol 50 – supplement 3 p 81. 19th  Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Σεπτέμβριος 2015, Βάρνα, Βουλγαρία

 

2015 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

The occurrence and genetic characterization of Cryptosporidium and Giardia species in foals in Belgium, The Netherlands, Germany and Greece

D Kostopoulou, S. Casaert, N Tzanidakis, D.van Doorn, J. Demeler, G.von Samson-Himmelstjerna, A Saratsis, N Voutzourakis, A. Ehsan, T. Doornaert, M. Looijen, N.De Wilde, S Sotiraki, E. Claerebout, T. Geurden 2015. Veterinary Parasitology (In press)

2015 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Assessing the main characteristics of sheep and goat milk production value chains at farmer level: Opportunities and Constraints

Tzouramani, G. Hadjipavlou, E. Sossidou, Ch. Ligda. FAO-CIHEAM Sub-Networks on Production Systems and Nutrition on Sheep and Goats, Montpellier, France, 16-18 June 2015 Options Méditerranéennes (in print).              

2015 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Επίδραση της χορήγησης προστατευμένης χολίνης σε μεταβολικούς ή αναπαραγωγικούς δείκτες αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

Χουζούρης Θ.Μ., Ντόβολου Ε., Τσιλιγιάννη Θ., Αμοιρίδης Γ.Σ. 13ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 8-10 Μαϊου 2015. σελ 28.

 

2015 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Cryopreservation of sheep embryos by slow freezing or vitrification with or without caffeic acid

F Samartzi, E Theodosiadou, E Vainas, I Mastranestasis, Ch Bakaras, C Rekkas. 31st Scientific Meeting of AETE, Ghent, Belgium, 2015 (Poster A32E), Animal Reproduction 12 (3): 857, 2015

2015 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ, ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Genetic diversity and structure of the Lesvos sheep breed

Mastranestasis, I., Ekateriniadou L., Ligda, Ch., Theodorou, K., 2015. Small Ruminant Research, 130 : 54-59

2015 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Taenia solium in Europe: Still endemic?

Devleesschauwer B, Allepuz A, Dermauw V, Johansen MV, Laranjo-González M, Smit GS, Sotiraki S, Trevisan C, Wardrop NA, Dorny P, Gabriël S. Acta Trop. 2015 Aug 12. pii: S0001-706X(15)30083-8. doi: 10.1016/j.actatropica.2015.08.006.

2015 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Prevalence, genetic diversity, and antimicrobial susceptibility profiles of Staphylococcus aureus isolated from bulk tank milk from Greek traditional ovine farms

Antonios Zdragas; Theofilos Papadopoulos; Ioannis Mitsopoulos; Georgios Samouris; Georgios Vafeas; Evridiki Boukouvala; Loukia Ekateriniadou ; Kyriaki Mazaraki ; Athanasios Alexopoulos; Vasiliki Lagka, Small Ruminant Research, 2015

2015 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Pratiques de gestion génétique en élevage ovin laitier : modalités et dynamiques existantes dans deux régions méditerranéennes

Perucho L., Gambotti J.Y., Lauvie A., Ligda C., PaoliI J.C., Moulin C.H., 2015. Renc. Rech. Ruminants,  22, p. 359

2015 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Tannin containing legumes as a model for nutraceuticals against digestive parasites in livestock

Hoste H, Torres-Acosta JF, Sandoval-Castro CA, Mueller-Harvey I, Sotiraki S, Louvandini H, Thamsborg SM, Terrill TH. Vet Parasitol. 2015 Aug 15;212(1-2):5-17. doi: 10.1016/j.vetpar.2015.06.026.

2016 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

The activity of three glycosidases [β-Ν-acetyloglucosaminidase (NAGASE), α-mannosidase (α-MAN) and β-galactosidase] in the follicular fluid and in the maturation medium affects bovine oocyte maturation

E. Dovolou, F. Samartzi, C. Perreau, F. Krania, A. Cordova, E. Vainas, G.S. Amiridis, P. Mermillod, Th. Tsiligianni. 2016. Theriogenology, Vol 85 (8), p. 1468–1475.

Σελίδες