Κύρια Ερευνήτρια

Βιολόγος με PhD στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας (Βιολογικό, ΑΠΘ). Από το Νοέμβριο 2015 είναι Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία και Βιοχημεία Ζωικών Οργανισμών και Μικροοργανισμών».

Ερευνητικές δραστηριότητες: μελέτη του μεταβολισμού των λιπιδών των καλλιεργούμενων ειδών ιχθύων μέσω των πυρηνικών υποδοχέων –PPARs και γονιδίων στόχων τους, μελέτη της επίδρασης ρυπαντών στην έκφραση γονιδίων σε διάφορα είδη ιχθύων, γονοτυπικές αναλύσεις, ταυτοποίηση βακτηρίων του γαλακτικού οξέος με  Multiplex και Real Time PCR, ανάλυση και διάκριση βακτηριακών στελεχών με χρήση μοριακών τεχνικών, ανάπτυξη μεθόδων PCR, Multiplex PCR και Real Time PCR στη διάκριση της διαφορετικής ζωικής προέλευσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

τηλ. +302310365399

email boukouvala@vri.gr

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΤΟΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
2000 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Effect of Organophosphate and Pyrethrοid insecticides on the Expression of GSTs from Tenebrio molitor pupae

Papadopoulos A.I., Boukouvala E., Kakaliouras G., Kostaropoulos I. and Papadopoulou - Mourkidou E., (2000). Pest.Biochem.Physiol.68, 1, 26-33.

2001 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Glutathione S-transferase in the defence against pyrethroids in insects

Kostaropoulos I., Papadopoulos A.I., Metaxakis A., Boukouvala E., and Paradopoulou-Mourkidou E (2001). Insect Biochemistry and Molecular Physiology, 31, 4-5, 313-319.

2001 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

The role of Glutahione S-transferases in the detoxification of some organophosphorus insecticides in larvae and pupae of the yellow mealworm Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae)

Kostaropoulos I., Papadopoulos A.I., Boukouvala E., Metaxakis A., Papadopoulou-Mourkidou (2001). Pest Management Science, 57, 6, 501-508.

2004 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Molecular characterization of three peroxisome proliferator-activated receptors from the sea bass (Dicentrarchus labrax)

Boukouvala E., Antonopoulou E., Favre-Krey L., Diez A., Bautista J.M., Leaver M.J., Tocher D.R., and Krey G. (2004). Lipids, 39, No 11, 1085-1092.

2005 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Three peroxisome proliferator-activated receptor isotypes from each of two species of marine fish

Leaver M.J., Boukouvala E., Antonopoulou E., Diez A., Favre-Krey L., Ezaz,   M.T., Bautista J.M., Tocher D.R., and Krey G. (2005). Endocrinology, 146, 7, 3150-3162.

2007 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Multiple peroxisome proliferator-activated receptor β subtypes from Atlantic salmon (Salmo salar)

Michael J. Leaver, M. Tariq Ezaz, Stephanie Fontagne, Douglas R. Tocher, Evridiki Boukouvala and Grigorios Krey. (2007). Journal of Molecular Endocrinology, 38, 3-4, 391-400.

2007 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Molecular characterization of a cDNA from the gilthead sea bream (Sparus aurata) encoding a fish prion protein

Laurence Favre-Krey, Maria Theodoridou, Evridiki Boukouvala, Cynthia H. Panagiotidis, Athanasios I. Papadopoulos, Theodoros Sklaviadis, Grigorios Krey. (2007). Comparative Biochemistry and Physiology, 147, 3, 566-573.      

2007 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Conjugated linoleic acid affects lipid composition, metabolism, and gene expression in gilthead sea bream (Sparus aurata L)

Diez A., Menoyo D., Perez-Benavente S., Calduch-Giner J.A., Vega-Rubin de Celis S., Obach A., Favre-Krey L., Boukouvala E., Leaver M.J., Tocher D.R., Perez-Sanchez J., Krey G., Bautista J.M. (2007). Journal of Nutrition, 137, 6, 1363-1369.

2007 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Piscine UDP-glucuronosyltransferase 1B

Michael J. Leaver, Joy Wright, Paul Hodgson, Evridiki Boukouvala, Stephen G. George (2007). Aquatic Toxicology, 84, 3, 356-365.

2010 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Hepatic gene expression in flounder chronically exposed to multiply polluted estuarine sediment: Absence of classical exposure ‘biomarker’ signals and induction of inflammatory, innate immune and apoptotic pathways

Michael J. Leaver, Amer Diab, Evridiki Boukouvala, Tim D. Williams, J. Kevin Chipman, Colin F. Moffat, Craig D. Robinson, Stephen G. George (2010). Aquatic Toxicology, 96, 3, 234-245.

2010 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Molecular characterization of a gilthead sea bream (Sparus aurata) muscle tissue cDNA for carnitine palmitoyltransferase 1B (CPT1B)

Evridiki Boukouvala, Michael J. Leaver, Laurence Favre-Krey, Maria Theodoridou, Grigorios Krey (2010). Comparative Biochemistry and PhysiologyB, 157, 2, 189-197

2012 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Towards breeding of goats for genetically determined TSEs resistance- GOAT-TSE-FREE, Plan of the National Group

E. Boukouvala, L.V. Ekateriniadou. 28 September 2012, Larnaca, Cyprus

2012 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Restriction fragment length analysis of the cytochrome b gene and muscle fatty acid composition differentiate the cryptic flatfish species Solea solea and Solea aegyptiaca

Evridiki Boukouvala, Alessia Cariani, Gregory E. Maes, Rafael G. Sevilla,Véronique Verrez-Bagnis, Marc Jérôme, Ilaria Guarniero, Georgios Monios, Fausto Tinti, Filip A.M. Volckaert, José M. Bautista, Grigorios Krey (2012). J.Agric. Food Chem., 60, 32, 7941-7948.

2013 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Brucella melitensis: diagnostics with molecular biology techniques and 2D protein analysis

Dr Boukouvala Evridiki, Dr Antonios Zdragas, Dr Evanthia Petridou, Erasmia  Smiroglou, Efstathios Katharopoulos, Dr Loukia  Ekateriniadou, 2nd Intermediate Meeting, Teramo, 9-11 December 2013.

2013 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Activities of the Hellenic Agriculture Organization, Veterinary Research Institute: National data basis for scrapie resistance and candidate resistant alleles, reservoir of resistance allele carriers

E. Boukouvala, L.V. Ekaterniadou, Roslin Institute, Ediburgh, 11th-12th June 2013   

2014 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΙΑΝΤΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Plasmid analysis and antimicrobial resistance of Salmonella enterica serotype Enteritidis isolates from Greek poultry

Loukia V. Ekateriniadou, Evridiki Boukouvala, Rigini M. Papi, Antonios Zdragas, Virginia Gianzti and Dimitrios A. Kyriakidis. 2014, JHVMS

2014 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΙΑΝΤΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Antibiotic resistance and distribution of SodCI, sopE, sefA genes among Salmonella enterica serotype Enteritidis isolates from poultry

Loukia V. Ekateriniadou, Evridiki Boukouvala, Rigini M. Papi, Antonios Zdragas, Virginia Gianzti and Dimitrios A. Kyriakidis (2014). Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, in press.

2014 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Greek field study of the 222K, 146S/D and 110P alleles towards scrapie resistance

Dr. Boukouvala Evridiki, Efstathios katharopoulos, Assist. Prof. Nektarios Giadinis, Dr. Loukia Ekateriniadou, 2nd Intermediate Meeting, Roma, 1-2 April 2014.

2014 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΙΑΝΤΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Study of the Lactic Acid Bacteria during ripening in the traditionalcheese of Lesvos island “Ladotyri”

Evridiki Boukouvala, Antonios Zdragas, Virginia Giantzi, Ioannis Mastranestasis, Sofia Belibasaki, Loukia V. Ekateriniadou, International Scientific Symposium Bioengineering of Animal Resources, Timisoara, 2014

2014 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Resistant allele reservoir in Greece

Efstathios Katharopoulos, Dr. Boukouvala Evridiki, Assoc. Prof. Georgios Arsenos, Dr. Loukia Ekateriniadou, 2nd Intermediate Meeting, Roma, 1-2 April 2014, πρόγραμμα “Towards breeding of goats for genetically determined TSEs resistance- GOAT-TSE-FREE”.

2014 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

PRNP polymorphisms in Greek goats affected with natural scrapie

Evridiki Boukouvala, Efstathios Katharopoulos, Paula Stewart, Vayia Palaska, Nektarios Giadinis, Georgios Arsenos, Loukia V. Ekateriniadou, Wilfred Goldmann, Jan P.M. Langeveld. PRION 2014.

2014 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Identification and differentiation of Brucella melitensis and Brucella abortus strains isolated in Greece, directly from solid tissues by MULTIPLEX and REAL-TIME PCR methods

Evridiki Boukouvala, Katiuscia Zilli, Evanthia Petridou, Erasmia Smyroglou, Loukia V. Ekateriniadou, Manuela Tittarelli, Brucellosis 2014 International Research Conference, Berlin

2014 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Differentiation of Brucella melitensis REV1 and field strains based on periplasmic protein analysis

Vassilios Sandalakis, Evridiki Boukouvala,, Efstathios Katharopoulos, Loukia V. Ekateriniadou, Anna Psaroulaki, Manuela Tittarelli, Brucellosis 2014 International Research Conference, Berlin

2015 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΙΑΝΤΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Plasmid analysis and antimicrobial resistance of Salmonella enterica serotype Enteritidis isolates from Greek poultry

Loukia V. Ekateriniadou, Evridiki Boukouvala, Rigini M. Papi, Antonios Zdragas, Virginia Gianzti and Dimitrios A. Kyriakidis. 2015,  JHVMS

2015 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Prevalence, genetic diversity, and antimicrobial susceptibility profiles of Staphylococcus aureus isolated from bulk tank milk from Greek traditional ovine farms

Antonios Zdragas; Theofilos Papadopoulos; Ioannis Mitsopoulos; Georgios Samouris; Georgios Vafeas; Evridiki Boukouvala; Loukia Ekateriniadou ; Kyriaki Mazaraki ; Athanasios Alexopoulos; Vasiliki Lagka, Small Ruminant Research, 2015