ΕΤΟΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
2009 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Stewardship, Stockmanship and Sustainability in Animal Agriculture

E. Szűcs, R. Geers and E. N. Sossidou (2009) Asian-Australian Journal of Animal Sciences, 22(9):1334-1340

2009 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Implemenattion of TeSeE PrP171 screen test in Greek flocks

Loukia Ekateriniadou, Nektarios Giadinis, Theophilos Papadopoulos, Asimakis Koutsoumbas, 2009, International Congress PRION 2009, Chalikidiki, Greece

2009 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Hens’ Welfare to Egg Quality

E. N. Sossidou and H. A. Elson (2009) World’s Poultry Science Journal, Volume 65, December 2009, number 4: 709-718

2009 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΙΑΝΤΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Isolation of Escherichia coli O157: H7 from raw ewes’ and goats milk in Greece

Zdragas A., Samouris G., Filiousis G.,  Petridou E., Giantzi V. 2009. Archiv fur Lebensmittelhygien 60 ,36-38

2009 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Combined administration of GnRH, progesterone, and meloxicam is an effective treatment for repeat-breeder cow

G.S. Amiridis, Th. Tsiligianni, E. Dovolou, C.A. Rekkas, D. Vouzaras, I. Menegatos. Theriogenology 72:542-548 (2009).

2009 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΙΑΝΤΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Characterization of vanA-type Enterococcus faecium isolates from urban and hospital wastewater and pigs

Kotzamanidis C,  Zdragas A.;. Kourelis A,. Moraitou E,; Papa A.,. Yiantzi V, Pantelidou C, and  Yiangou M. J. Applied Microbiology, 107(3):997-1005 2009

2009 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Effects of β-NAGASE activity on mRNA abundance in in vivo bovine embryos

M. Clemente, D. Rizos, A. Gutierrez-Adan, G. Amiridis, Th. Tsiligianni. Cost GEMINI – Maternal Interaction with gametes and embryos – 1st Workshop of Working Group 1: Experimental models, Μάιος 2009, Lansk, Poland

2009 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Genotype x Environment Interaction in the Greek Holstein Population

Tsiokos, D., Chatziplis, D., Ligda, Ch. and Georgoudis, A., 2009. Interbull Bulletin, 40: 296-298.

2009 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Effects of progesterone and estradiol 17-β on ovulation and cervical mucus characteristics in superovulated cows

Th Tsiligianni, GS Amiridis, I Menegatos, D. Kalogiannis, D Rizos and A Gutierrez–Adan. 13th  Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Σεπτέμβριος 2009, Ghent, Belgium

2009 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Genetic analysis of Greek sheep breeds using microsatellite markers for setting conservation priorities

Ch. Ligda, J. Al Tarrayrah, A. Georgoudis and the ECONOGENE consortium, 2009. Small Ruminant Research, 83: 42-48

2009 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Η ανάλυση SWOT για τη βιωσιμότητα της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας στην Ελλάδα

Μπελιμπασάκη Σ. και Τσιλιγιάννη Θ. 11ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάρτιος 2009, όπου σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα “Διαχείριση υγείας Βοοειδών”

2009 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Geographical patterning of sixteen goat breeds from Italy, Albania and Greece assessed by Single Nucleotide Polymorphisms

L. Pariset, A. Cuteri, Ch. Ligda, P. Ajmone-Marsan, A. Valentini and Econogene Consortium, 2009. BMC Ecology, 9:20

2009

The effect of repeated follicular aspiration on the onset of puberty and growth rate of winter- or autumn-born lambs

Valasi I, Fthenakis G C, Prassinos N N, Menegatos I, Grigoropoulou V, Deligiannis C, Vainas, E, Amiridis GS. Small Ruminant Research 84 (1-3): 35-40, JUN 2009

2009 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Effects of melatonin treatment on follicular development and oocyte quality in Chios ewes

Th Tsiligianni, I Valasi, S Cheh, E Vainas, V Faigl, F Samartzi, Th Papanikolaou, E Dovolou, GS Amiridis. Acta Vet Hungar 57 (2): 331-335, 2009.

2009 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Liquid Storage of Ovine Semen in a New Chemically Defined Medium

A.G. Lymberopoulos, T.A.A. Khalifa, I.A. Tsakmakidis, F Samartzi, E. Schmitt, S. Desherces and G. Delhomme. 13th Annual Conference of ESDAR, Ghent, 2009 (Presentation OC3-2), Reprod Domest Anim 44 (s3): 77, 2009.

2010 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Building a Skilled Workforce in Poultry Industry through Lifelong Learning Programmes

E.N.Sossidou  (2010) Invited paper, World’s Poultry Science Journal, Volume 66, Supplement, ISSN:0043-9339: 266

2010 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Effect of toltrazuril treatment in nursing piglets naturally infected with Isospora suis

Skampardonis, V., Sotiraki, S., Kostoulas, P., Leontides, L. (2010) Veterinary Parasitology, 172 (1-2), pp. 46-52.

2010 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Poultry Science Education and Its Interaction with Research and Industry

F.Leenstra, S.Yalcin, E. Sossidou, S.Bilgili, R.Kwakkel (2010) World’s Poultry Science Journal, Volume 66, Supplement, ISSN: 0043-9339: 201

2010 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Introducing the Mediterranean Poultry Network of WPSA

S.Yalcin, E.Sossidou (2010) World’s Poultry Science Journal, Volume 66, Supplement, ISSN:0043-9339: 202

2010 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Organic broilers’ preferences for different features of habitat in the outdoor areas

E. N. Sossidou, P. Fortomaris, D. Kipourou, H. A. Elson and A. Tserveni-Goussi (2010) World’s Poultry Science Journal, Volume 66, Supplement, ISSN:0043-9339: 909

2010 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ, ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Study of the antibiotic resistance in Pasteurella multocida strains

Mpampetsa M., Ekateriniadou L., Vougidou Ch., Zdragas A., Sivropoulou A., Hellenic Society of Biological Sciensce, 32nd Annual Conference, 20-22 May 2010, Karpenisi, Greece

2010 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Crop content of Hens Foraging in Enriched Pastures with Plants of Ocimum Basilicum and Mentha Spicata

M. Kosmidou, P.Fortomaris, E. Sossidou, A.Tserveni-Goussi (2010) World’s Poultry Science Journal, Volume 66, Supplement, ISSN: 0043-9339: 195

2010 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Denaturing Gradient Gel Electrophoresis as a prion protein gene screening method in goats for mutation detection at codons 142, 146, 151, 154, 211, 222 and 240

Fragiadaki Eir., Ekateriniadou L., Kominakis A., Roditakis E., 61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP 2010), 23- 27 August 2010, Heraklion, Crete Island, Greece

2010 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

The effect of the Pasture Enrichment with Ocimum Basilicum and Mentha Spicata on the Fatty Acid Profile and Cholesterol Content in Free-Range Eggs

M. Kosmidou, P.Fortomaris, E. Sossidou, A.Tserveni-Goussi (2010) World’s Poultry Science Journal, Volume 66, Supplement, ISSN:0043-9339: 313

2010 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

PrP genetics, molecular characterization and biological typing of natural goat scrapie isolates from Greece

E. Fragkiadaki, R. Nonno, L. Ekateriniadou, G. Vaccari, E. Koutsoukou-Chartona, N. Giadinis, A. Kominakis, M.A. Di Bari, E. Esposito2, S. Marcon, C. D’Agostino, M. Conte, B. Chiappini, E. Rogdakis, U. Agrimi, 8-11 September 2010, Salzburg, Austria

2010 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Farm animal welfare and purchasing behaviour

Sossidou, E.N., Szücs, E., Konrád, S., Cziszter, L., Peneva, M., Venglovsky, J., Bozkurt, Z. (2010) In: Book of Proceedings and Abstracts, EAAP Annual Meeting 2010, Session 04 “Societal demands and policy instruments in relation to animal welfare and food production”, Heraklion, Crete Island, Greece

2010 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Changes in lipid oxidation and fatty acid composition in the meat of milk-fed lambs during at 4ºC and -18ºC

A. Eleftheriadou, G. Samouris, M. Ioannidou, E. Kasapidou, 2nd Hellenic Symposium  on meat, Athens, 24-26 Σεπτεμβρίου 2010

2010 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ, ΓΙΑΝΤΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κλινική συσχέτιση και μελέτη αντιμικροβιακής αντοχής στελεχών Salmonella enterica ορότυπος Enteritidis που απομονώθηκαν από βοοειδή, κοτόπουλα και κρέας πουλερικών στην Ελλάδα

Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Πετρίδου Ευανθία, Αικατερινιάδου Λουκία, Βαφέας Γεώργιος, Γιαντζή Βιργινία και Ζδράγκας Αντώνης. Poster . 30  Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας ‘ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ’, Θεσσαλονίκη 16-18 /12/2010

2010 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Investigation of protozoa as indicators of wastewater treatment efficiency in constructed wetlands

Papadimitriou C.A., A. Papatheodoulou, V. Takavakoglou, A. Zdragas, P. Samaras, G.P. Sakellaropoulos, M. Lazaridou and G. Zalidis. 2010. Desalination, vol. 250, no 1, 378-382

2010 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Changes in lipid oxidation and fatty acid composition in pork and poultry meat during refrigerated and frozen storage

Eleftheriadou, G. Samouris, M. Ioannidou, E. Kasapidou, Arch Lebensmittelhyg 61, Heft 5, 173-178 (2010)

2010 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Inclusion of the spatial dimension of population data in developing policies for the management of AnGR –The case of the Heritage Sheep breeds

Ch. Ligda, Ch. Mizeli, A. Carson, D. Duclos, Y. de Haas, D. Kompan, D. Bowles and A. Georgoudis, 2010. Proceedings of the 9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, 1-6 August 2010, Leipzig, Germany

2010 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Hepatic gene expression in flounder chronically exposed to multiply polluted estuarine sediment: Absence of classical exposure ‘biomarker’ signals and induction of inflammatory, innate immune and apoptotic pathways

Michael J. Leaver, Amer Diab, Evridiki Boukouvala, Tim D. Williams, J. Kevin Chipman, Colin F. Moffat, Craig D. Robinson, Stephen G. George (2010). Aquatic Toxicology, 96, 3, 234-245.

2010 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Molecular characterization of a gilthead sea bream (Sparus aurata) muscle tissue cDNA for carnitine palmitoyltransferase 1B (CPT1B)

Evridiki Boukouvala, Michael J. Leaver, Laurence Favre-Krey, Maria Theodoridou, Grigorios Krey (2010). Comparative Biochemistry and PhysiologyB, 157, 2, 189-197

2010 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Fleshflies in the flesh: Epidemiology, population genetics and control of outbreaks of traumatic myiasis in the Mediterranean Basin

Sotiraki, S., Farkas, R., Hall, M.J.R. (2010) Veterinary Parasitology, 174 (1-2), pp. 12-18.

2010 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Cystic echinococcosis in Greece. Past and present

Sotiraki, S., Chaligiannis, I. (2010) Parasite, 17 (3), pp. 205-210. 

2010 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Effects of composted vegetable waste as soil medium in free-range laying hens’ production systems on birds’ behaviour, soil structure, grass cover and nematode population

Evangelia N. Sossidou, S.P. Rose, N.W. Hall and Angeliki Tserveni-Goussi (2010) Archiv für Geflügelkunde, Volume 74 (2), S.81-86, 2010, ISSN 0003-9098, April 2010

2011 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Tradition and innovation in the Mediterranean pastoralism: recognition of its multiple roles for the sustainable development of the rural areas

Ch. Ligda, E. Tchakerian, E. Zotos and A. Georgoudis, 2011. EAAP Publication 129: 264-269

2011 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ανάπτυξη ωοθυλακίων και ποιότητα ωαρίων μετά από χορήγηση μελατονίνης σε προβατίνες στην άνοιστρη περίοδο

Ε. Βαλάση, Θ. Τσιλιγιάννη, Ε. Ντόβολου, Ε. Βαϊνάς, V. Faigl, Θ. Παπανικολάου, Φ. Σαμαρτζή, S. Cheh, Γ.Σ. Αμοιρίδης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Προστασίας του Καταναλωτή, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011

2011 ΛΙΓΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

An Information System for the assessment of the threats to the Heritage Sheep Breeds

Ch. Ligda, Ch. Mizeli, A. Carson, D. Bowles and A. Georgoudis, 2011. EAAP Publication 129:233-236

2011 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Εκτίμηση των μέτρων βιοασφάλειας και ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής σε εκτροφές αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

Δ. Βουζαράς, Ε. Ντόβολου, Θ. Τσιλιγιάννη, Γ.Σ. Αμοιρίδης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Προστασίας του Καταναλωτή, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011

Σελίδες