ΕΤΟΣφθίνουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
2004 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Βακτηριολογική εξέταση δειγμάτων γάλακτος από περιστατικά κλινικής μαστίτιδας σε αγελάδες και έλεγχος αντιβιοανθεκτικότητας των απομονωθέντων στελεχών E.coli

Α. Ζδράγκας, Π.Τσάκος και Κ. Ανατολιώτης. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2004, 55 (2): 113-119.

2004 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Determination of residuals monomers Eluted from light-cured dental resins and resin composites using High-Performance Liquid chromatography

I. Sideridou, D. Achilias, and M. Ioannidou, Biomaterials, (2004)

2004 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Molecular characterization of three peroxisome proliferator-activated receptors from the sea bass (Dicentrarchus labrax)

Boukouvala E., Antonopoulou E., Favre-Krey L., Diez A., Bautista J.M., Leaver M.J., Tocher D.R., and Krey G. (2004). Lipids, 39, No 11, 1085-1092.

2004 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Effect of albendazole on plasminogen activator activity in the reproductive tract of the ewe during oestrus

P Mamali, E Theodosiadou, C Rekkas, G Batzias, F Samartzi, S Belibasaki. 8th Annual Conference of ESDAR, Warsaw, 2004. (Poster P112), Reprod Domest Anim, 39(4): 289.

2005 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Role of Glycosidases During In Vitro Bovine Embryo Production

Tsiligianni Th, Vandaele L, Van Soom A, de Kruif A. 9th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Σεπτέμβριος 2005, Μούρθια, Ισπανία

2005 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

PrP Gene Polymorphisms Detection in Sheep from Positive to Scrapie Flocks in Greece

Ekateriniadou L.V., Kanata E. and Sklaviadis T., 2005. Small Ruminat (SR) – TSE Network Meeting, Bergen, Norway, 29/9-2/10/2005.

2005 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Glycosidases activity in the uterine luminal fluid of cows after superovulation

Tsiligianni Th, Amiridis GS, Vainas E. 9th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Σεπτέμβριος 2005, Μούρθια, Ισπανία

 

2005 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Sheep genotyping for PrP gene polymorphisms resistant to scrapie, in organic farming

L. Ekateriniadou, E. Kanata, E. Xylouri, E. Georgakilas, I. Kritikos, E. Fragiadaki, T. Sklaviadis. 21st Annual Scientific Conference, Hellenic Breeding Asspociation (Ε.Ζ.Ε.), Veria, 5-7 October 2005.

2005 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Οικονομικές επιπτώσεις από την Προϊούσα Πνευμονία (Maedi Visna) στα πρόβατα – απλοποιημένα σχήματα εξυγίανσης

Θ.Χ. Τσιλιγιάννη και Ε. Βαϊνάς. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2005

2005 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Genetic Markers in sheep and goats of Elassona area

Loukia V. Ekateriniadou. Meeting, Elassona, 2005.

2005 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Lead and cadmium concentrations in fresh, frozen and canned squids

Eleftheriadou, A, Samouris, G., Zantopoulos N., Raikos N. Archiv fur Lebensmittelhygiene,56, 38-40, 2005.

2005 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο Streptococcus agalactiae ως αιτιολογικός παράγοντας σφοδρής κλινικής μαστίτιδας προβάτων

Α. Ζδράγκας, Π.Τσάκος, Χ. Κοτζαμανίδης  και Κ. Ανατολιώτης. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2005, 56 (2): 114-121.

2005 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Επιπτώσεις των τοξικών ουσιών στα αιγοπρόβατα ανά γεωγραφική περιοχή

Αντωνίου Β., Ζαντόπουλος Ν., Σαμούρης Γ., Ιωαννίδου Μ. (2005). Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 34, 21-28, Δεκέμβριος 2005. Ανακοινώθηκε στο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΖΕ, Βέροια, Οκτώβριος 2005.

2005 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Direct determination of toxic trace metals in Honey and Sugars using The Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry

M. Ioannidou, G. Zachariadis, A. Anthemidis, J. Stratis, Talanta, 65, 92-97 (2005)

2005 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Επιπτώσεις των τοξικών ουσιών σε ζώα της άγριας πανίδας στη Βόρεια Ελλάδα

Αντωνίου Β., Ζαντόπουλος Ν., Σαμούρης Γ., Ιωαννίδου Μ. (2005). 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 8-12 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.

2005 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Impacts of toxic substances in animals of wild fauna in Northern Greece

V. Antoniou, N.  Zantopoulos, G. Samouris, M. Ioannidou, 2d Enviromental Conference of Macedonia, Thessaloniki, Octomber 2005. Proceedings pages 1-6.

2005 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Exploitation of embryos collected from Maedi-Visna seropositive ewes during eradicataion programs

Vainas E., Papakostaki D., Christodoulou V., Besenfelder U., Amiridis G.S., Kuehholter B., Samartzi F., Brem G. 6th International Sheep Veterinary  Congress, Crete, Greece, 17-21 June 2005:p.102-105.

2005 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Impacts of toxic substances in goats according to the region

V. Antoniou, N.  Zantopoulos, G. Samouris, M. Ioannidou, 21o  Annual Scientific Conference of Animal Science Review, Veria, Octomber 2005. Proceedings pages 76-77.

2005 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Plasmin enhances meiotic maturation of bovine oocytes in vitro

Papanikolaou Th., Dimitriadis I., Valasi E., Amiridis G.S., Vainas E., and Rekkas C.A. Ανακοινώθηκε στο 9ο διεθνές Συνέδριο της European Society for Domestic Animal Reproduction, Murcia, Ισπανία, 2-5 Σεπτεμβρίου 2005, 40(4): 338

2005 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Three peroxisome proliferator-activated receptor isotypes from each of two species of marine fish

Leaver M.J., Boukouvala E., Antonopoulou E., Diez A., Favre-Krey L., Ezaz,   M.T., Bautista J.M., Tocher D.R., and Krey G. (2005). Endocrinology, 146, 7, 3150-3162.

2005 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Effect of guaiazulene on in vitro culture of bovine oocytes

Dimitriadis I., Rekka E., Papanikolaou T., Vainas E., Amiridis G.S., Valasi E., and Rekkas C.A. Ανακοινώθηκε στο 9ο διεθνές Συνέδριο της European Society for Domestic Animal Reproduction, Murcia, Ισπανία, 2-5 Σεπτεμβρίου 2005, 40(4):p.396, 2005.

2005 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Effects of melatonin on in vitro maturation of bovine oocytes

I Dimitriadis, T Papanikolaou, E Vainas, G Amiridis, E Valasi, F Samartzi, CA Rekkas. 9th Annual Conference of ESDAR, Murcia, 2005. (Poster P229), Reprod Domest Anim, 40 (4): 397, 2005.

2005 ΨΩΜΑΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ

Effect of various heat treatments and cold storage on sulphamethazine residues stability in incurred piglets muscle and cow milk samples

E.P. Papapanagiotou, D.J. Fletouris, E.I. Psomas, Αnalytica Chimica Acta (2005) 529 (1-2): 305-309, Jan. 24 2005.

2005 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Improving skills on food quality and safety issues in the Leonardo da Vinci Vocational Training Project WELFOOD in virtual environment

Szűcs, E., Geers, R., Praks, J.,  Poikalainen, V.,  Sossidou, E., Jezierski, T. (2005) In: Book of Proceedings, 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Session I: Implications of EU restructuring and free trade on feed quality and safety, disease and food quality and safety + Quality assurance systems to ensure compliance, June 5-8, Uppsala, Sweden, Poster 12. http://www.wageningenacademicom/EAAP/2005/programme2005.pdf

 

2005 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Development of quality indicators for e-Learning in the domain of farm animal welfare

Sossidou, E., Stamatis, D., Szűcs, E. (2005) In: Book of Proceedings, 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Session I: Implications of EU restructuring and free trade on feed quality and safety, disease and food quality and safety + Quality assurance systems to ensure compliance, June 5-8, Uppsala, Sweden, Poster 10.http://www.wageningenacademicom/EAAP/2005/programme2005.pdf

 

2005 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Consumer’s willingness to buy ω-3 eggs in the Greek market

E.N. Sossidou, A.L. Yannakopoulos and A.S. Tserveni-Goussi (2005) In: Book of Proceedings, XIth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, 23-26 May, Doorwerth, The Netherlands : 286-291  

 

2005 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Organic hen eggs from free range systems: economics of production and marketing

A. S. Tserveni-Goussi, A. L. Yannakopoulos, E. N. Sossidou, P. Fortomaris (2005) In: Book of Proceedings, XIth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, 23-26 May, Doorwerth, The Netherlands: 379-385  

 

2005 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Consumers attitudes towards meat consumption in Epirus region

I. Skoufos, E. Sossidou, J. Anastasiou, F. Bougas, D. Vassos, S. Ramantanis, J. Velovitis, A. Tzora (2005) In: Book of Proceedings, 4th International Congress on Food Technology “Accessing Useful Technologies-Optimizing Food Safety and Nutrition”, 18-19 February, OLP Exhibition Center, Piraeus, Greece : 301-309

 

2006 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Exploitation of embryos collected from Maedi-Visna seropositive ewes during eradication programs

E Vainas, D Papakostaki, V Christodoulou, U Besenfelder, GS Amiridis, B Kuehholzer, F Samartzi, G Brem. Small Ruminant Res, 62 (1-2): 129-134, 2006.

2006 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Effect of FSH Origin on In Vitro Maturation of Pig Oocytes

Samartzi F, Tsakmakidis I, Theodosiadou E, Vainas E. Ανακοινώθηκε στο 10th jubilee Conference of ESDAR Portoz-Lipica Slovenia 7-9 September 2006 και δημοσιεύθηκε στο Reproduction in Domestic Animals, 41 (4): 338, August 2006. CITATION 1

2006 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Melatonin improves the developmental competence of sheep oocytes

E Valasi, Th Tsiligianni., Th Papanikolaou, I Dimitriadis, E Vainas, F Samartzi, GS Amiridis. 10th Annual Conference of ESDAR, Portoroz, 2006 (Poster P126), Reprod Domest Anim, 41 (4): 341, 2006.

2006 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Comparison of free-range laying hens’ preferences for grass swards grown on different soil media

E. N. Sossidou, S. P. Rose and A. S. Tserveni-Goussi (2006) World’s Poultry Science Journal, Volume 62, supplement : 594, XII European POULTRY Conference 2006, Verona, Italy, 10-14 September, epc2006@wpsa.it

 

2006 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

A pilot study on free-range laying hens’ preference for four cultivated aromatic plants

M. Kosmidou, E. Sossidou, P. Fortomaris, A. Yannakopoulos and A. S. Tserveni-Goussi (2006) World’s Poultry Science Journal, Volume 62, supplement : 356 XII European POULTRY Conference 2006, Verona, Italy, 10-14 September, epc2006@wpsa.it

2006 ΣΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Teaching animal welfare-environment-food quality interaction studies in virtual environment

Szücs E., Praks J., Geers R., Sossidou E., Jezierski T., Vermeulen K., Poikalainen V., Györök B. (2006) Lucrări Ştiintifice Zootehnie Şi Biotehnologii, Volume 39 (2): 383-387

2006 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Role of two glycosidases (α-mannosidase and β-N-acetylglucosaminidase) on in vitro bovine embryonic development

Tsiligianni Th, Vandaelen L, de Kruif A, Van Soom A. Reproduction in Domestic Animals 41:149-152 (2006). Corresponding author

2006 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Follicle ablation improves the ovarian response and the number of collected embryos in superovulated cows during the early stages of lactation

G.S. Amiridis, Th. Tsiligianni, E. Vainas. Reproduction in Domestic Animals 41(5): 402-407 (2006).

2006 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Διερεύνηση της δυνατότητας βελτίωσης του συγχρονισμού των τοκετών στα πρόβατα

Θ. Τσιλιγιάννη και Γ.Σ. Αμοιρίδης. 10ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2006

 

2006 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ο ρόλος δύο γλυκοσιδασών (α-μαννοσιδάση και β-Ν-ακετυλογλυκοζαμινιδάση) στην in vitro ανάπτυξη των εμβρύων βοοειδών

Θ. Τσιλιγιάννη, L. Vandaele, A. Van Soom and A. de Kruif. 10ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2006

 

2006 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Συμβολή της μελοξικάμης στην αντιμετώπιση της ασυμπτωματικής υπογονιμότητας των αγελάδων

Γ.Σ. Αμοιρίδης, Θ. Τσιλιγιάννη, Ε. Βαλάση, Θ. Παπανικολάου, Ι. Μενεγάτος. 10ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2006

 

2006 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Η αναρρόφηση των ωοθυλακίων βελτιώνει την ανταπόκριση στην πολλαπλή ωοθυλακιορρηξία και την απόδοση σε έμβρυα σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Γ.Σ. Αμοιρίδης, Θ. Τσιλιγιάννη, Ε. Βαϊνάς. 10ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2006

 

Σελίδες