ΕΤΟΣαύξουσα ταξινόμηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VRI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
2001 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Κυτταρολογική εξέταση κολπικών επιχρισμάτων (ΚΕΚΕ) στο σκύλο

 Θ. Τσιλιγιάννη, Α. Καραγιαννίδης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Μάρτιος 2001, Αθήνα

2001 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Determination of biogenic amines in fresh unpacked and vacuum-packed beef during storage at 4oC

Kaniou, I., Samouris, G., Mouratidou, T., Eleftheriadou , A., Zantopoulos N. Food Chemistry, 74, 515-519,2001.

2001

Fertilization and embryo recovery rate in superovulated Chios ewes after laparoscopic intrauterine insemination

Lymberopoulos A.G., Amiridis G.S., Kuehholzer B., Besenfelder U., Christodoulou V., Vainas E. and Brem G. Theriogenology 55:1855-1862, 2001. CITATIONS 8

2000 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Evaluation of two assays, M.S.R.V. and R.V., for the isolation of salmonella spp. from wastewater samples and broiler chickens

Zdragas, P.Tsakos. and P. Mavrogeni. Letters in Applied Microbilogy 2000 31, 328-331

2000 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Reuse of Treated Municipal Waste water for Sugar Beet Irrigation

Α. Panoras, A. Ilias, G. Skarakis, A. Papadopoulos, F. Papadopoulos, G. Parissopoulos, A. Papayianopoulou and A. Zdragas. Journal of Balkan Ecology, vol. 3, No 4, 2000.

2000 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διερεύνηση της παρουσίας των σαλμονελλών στο διαρροικό σύνδρομο των νεαρών μηρυκαστικών

Α. Ζδράγκας, Β., Πέτσαγκα-Τσιμπέρη και Τσάκος Π. Δελτίον  Ελλ. Κτην. Εταιρείας  2000,51(4) :288-292.

2000 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Effect of Organophosphate and Pyrethrοid insecticides on the Expression of GSTs from Tenebrio molitor pupae

Papadopoulos A.I., Boukouvala E., Kakaliouras G., Kostaropoulos I. and Papadopoulou - Mourkidou E., (2000). Pest.Biochem.Physiol.68, 1, 26-33.

2000 ΨΩΜΑΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ

Randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) PCR for the identification of yeasts isolated from dairy products

Andrighetto, C., Psomas, E., Tzanetakis, N., Suzzi, G. and Lombardi, A., Letters in Applied Microbiology 30 (2000), 5-9.

2000 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Relationship between certain physical properties of cervical mucus and fertility in cows

Th. Tsiligianni, A. Karagiannidis, P. Brikas, Ph. Saratsis. Deutsche Tierärztliche Wochenschrift. 106:28-31 (2000). Corresponding author

2000 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Pulsed microwave effects on rat embryos

Τ. Xenos, T. Tsiligianni, T. Yioultsis, I. Magras and T. Tsiboukis. Millennium International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Field, Οκτώβριος 2000, Ηράκλειο Κρήτης

2000

Reproductive efficiency of three oestrous synchronization schemes comprising fixed time insemination in dairy cows

Amiridis G.S., Belibasaki S., Leodides L., Lymperopoulos A., Vainas E. J.Veterinary Medicine (Α) 47:271-276, 2000. CITATIONS 3

2000 ΡΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Plasminogen activator activity in follicular fluid from progestagen/ gonadotrophin-treated juvenile calves

Rekkas C.A., Amiridis G.S., Besenfelder U., Koronaki A., Saratsis F., Vainas E. 4th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Prague, November 23rd-25th 2000, p. 51-52.

1999 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Επίδραση διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων αντιμετώπισης ενδομητριτίδων στη μετέπειτα αναπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων

Α. Καραγιαννίδης, Θ. Τσιλιγιάννη, Κ. Κηπουρίδης, Σ. Βαρσακέλη και Κ. Αλεξόπουλος. Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 50 (2):109-115 (1999).

1999 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Κυτταρολογική εξέταση κολπικών επιχρισμάτων στη σκύλα

Α. Καραγιαννίδης, Θ. Τσιλιγιάννη, Ι. Αμαραντίδης. Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 50 (3): 223-231 (1999).

1999 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Σχέση μεταξύ ορισμένων φυσικών ιδιοτήτων της τραχηλικής βλέννας και της γονιμότητας των αγελάδων

Θ. Τσιλιγιάννη, Α. Καραγιαννίδης, Π. Μπρίκας και Φ. Σαράτσης. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Νοέμβριος 1999, Αθήνα, όπου ανακοίνωσα τα αποτελέσματα μίας ερευνητικής εργασίας με θέμα:

 

1999

Παραγωγή διαγονιδιακών προβάτων: Μικροέγχυση της γονιδιακής κατασκευής P77 (pas1– καζεϊνη– χυμοζίνη) των βοοειδών σε ζυγωτά – έμβρυα προβάτων φυλής Χίου

Βαϊνάς Ε., Besenfelder U., Χριστοδούλου Β., Kuehholzer B., Aμοιρίδης Γ.Σ., Μπελιμπασάκη Σ., Brem G. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 50(2): 138-143, 1999. CITATION 1

1999

Λαπαροσκοπική συλλογή και μεταφορά εμβρύων προβάτων της φυλής Χίου

Αμοιρίδης Γ.Σ., Kuehholzer B., Besenfelder U., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 50(3): 244-249, 1999. CITATIONS 4

1999

Λαπαροσκοπική ενδομητριαία σπερματέγχυση σε προβατίνες φυλής Χίου μετά από πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας

Λυμπερόπουλος Α., Kuehholzer B., Αμοιρίδης Γ.Σ., Χριστοδούλου Β., Βαϊνάς Ε. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 50(4): 321-325, 1999.

1999

Reproductive efficiency of three oestrous synchronization schemes comprising fixed time insemination in dairy cows

Amiridis G.S., Belibasaki S., Leodides L., Lymperopoulos A., Vainas E. 11th Meeting European A.I. Vets, Hamar – Norway, 27-29 October 1999.

1999

Breed and sex differences in the secretion of FSH and LH from sheep’s pituitary gland in vitro

Kazemzadeh – Vasilaki M., Kourletaki – Belibasaki S., Vainas E., Theodosiadou E., Smokovitis A. World Veterinary Congress, Lyon, France, 23-26 September 1999.

1999

Σύγχρονη Βιοτεχνολογία στην αναπαραγωγή των αγελάδων

Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ. 3η Διεθνής Κτηνιατρική Ημερίδα Φυσιολογίας και Παθολογίας Αναπαραγωγής Βοοειδών, Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 1999.

1999

Η βιοτεχνολογία στην αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων

Βαϊνάς Ε. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 1999.

1999

Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας σε άνηβες και νεαρές σύες με PMSG

Αναστασιάδης Α., Αμοιρίδης Γ.Σ., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.164.

1999

Σύγκριση της αποτελεσματικότητας τριών σχημάτων συγχρονισμού του οίστρου αγελάδων

Αμοιρίδης Γ.Σ., Λεοντίδης Λ., Μπελιμπασάκη Σ., Λυμπερόπουλος Α., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.170.

1999 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Xanthan gum and ethanol production by xanthomonas campestris and Zymomonas mobilis from peach pulp

R.M.Papi, L.V. Ekateriniadou, E. Beletsiotis, M.A. Typas & D.A. Kyriakidis. Biotech. Letters, 1999, vol. 21, p. 39-43.

1999

Παραγωγή χυμοζίνης στο γάλα διαγονιδιακής (pas1-καζεΐνη-χυμοζίνη των βοοειδών) προβατίνας φυλής Χίου

Βαϊνάς Ε., Mueller M., Χριστοδούλου Β., Besenfelder U., Αμοιρίδης Γ.Σ., Kuehholzer B., Μπελιμπασάκη Σ., Λυμπερόπουλος Α., Brem G. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμρίου 1999, σελ.180.

1999 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Άρδευση ζαχαρότευτλων με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα

Πανώρας Α., Ηλίας Α., Σκαράκης Γ., Παπαδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Φ., Ζδράγκας Α. και Αναγνωστόπουλος Κ. 1999. Biologia Callo - Hellenica

1999

Επαναληπτική συλλογή ωαρίων από προβατίνες φυλής Χίου με λαπαροσκοπικές τεχνικές

Αμοιρίδης Γ.Σ., Λυμπερόπουλος Α., Μπελιμπασάκη Σ., Κορωνάκη Α., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.181.

1999 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων της τραχηλικής βλέννας σε σχέση με τη γονιμότητα των αγελάδων

Θ. Τσιλιγιάννη. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη 1999.

1999

Νέα εναλλακτικά σχήματα εξυγίανσης ποιμνίων προβάτων από τη νόσο της προϊούσας πνευμονίας

Βαϊνάς Ε., Χριστοδούλου Β., Πλουμή Κ., Πασχαλέρη Ε., Λυμπερόπουλος Α., Αμοιρίδης Γ.Σ., Μπελιμπασάκη Σ., Γκιουζελγιάννης Α. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.199. CITATION 1

1999 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Θεραπεία των άνοιστρων αγελάδων με PGF2α ή PRID

Α. Καραγιαννίδης, Κ. Κηπουρίδης, Κ. Αλεξόπουλος, Σ. Βαρσακέλη και Θ. Τσιλιγιάννη. Δελτίο Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 50(1):34-42 (1999).

1999

Η συμβολή της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στην αναπαραγωγή και στην προστασία της υγείας των ζώων και του ανθρώπου

Τριανταφυλλίδης Κ., Σαράτσης Φ., Ταρλατζής Β., Βαϊνάς Ε. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, σελ.253.

1998 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Structure - activity for some diamine, triamine and schiff base derivatives and their copper(II) complexes

C.A.Bolos, G.St.Nikolov, L.Ekateriniadou, A.Kortsaris and D.A.Kyriakidis. 1998, Metal-Based Drugs, vol. 5, No 6, p. 323 -332.

1998 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Phospholipid Analysis and Fractional Reconstitution of the Ice Nucleation Protein Activity Purified from Escherichia coli overexpressing the inaz gene of Pseudomonas syringae

M.A. Palaiomylitou, A. Kalimanis, A.I. Koukkou, C. Drainas, E. Anastassopoulos, N.J. Panopoulos, L.V. Ekateriniadou, and D.A. Kyriakidis. 1998, Cryobiology, vol. 37, p. 67-76.

1998 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Anti-inflamatory drugs interacting with Zn(II), Cd(II) and Pt(II) metal ions

Catherine Dendrinou-Samara, Georgia Tsotsou, Loukia V. Ekateriniadou, Alekos Kortsaris, Catherine P. Raptopoulou, Aris Terzis, Dimitris A. Kyriakidis, Dimitris P. Kessissoglou. 1998, J. Inorg. Biochem., vol. 71, p. 171-179.

1998 ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μικροβιολογικά κριτήρια επαναχρησιμοποίησης υγρών αστικών αποβλήτων

Πανώρας Α., Ζδράγκας Α., Ηλίας Α. και Αναγνωστόπουλος Κ. 1998. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Τ.9, τ.3, 90-103

1998 ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Chloramphenicol residues in albumin and yolk of hen's eggs after experimental administration

Samouris, G., Nathanael, B., Tsoukali – Papadopoulou, H., Mirtsou-Fidani, V. Archiv für  Geflügelkunde, 62, 1-4, 1998

1998

In vivo διακολπική συλλογή ωαρίων αγελάδας με υπερηχογραφία

Αμοιρίδης Γ.Σ., Salaheddine M., Jeffcoate I.A., Βαϊνάς Ε., Robertson L. Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 49(3):195-203, 1998.

1998

Διαγονιδιακή τεχνολογία στα παραγωγικά ζώα: Προβλήματα και προοπτικές

Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ. Υπ. Γεωργίας -Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στη γεωργία, παρόν και μέλλον, Αθήνα, 8-9 Δεκεμβρίου 1998, σελ.49.

1998

Η σύγχρονη βιοτεχνολογία στην αναπαραγωγή προβάτων: Δυνατότητες-Προοπτικές

Βαϊνάς Ε., Αμοιρίδης Γ.Σ. 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κτηνιατρικής Μικρών Μηρυκαστικών, Καρδίτσα, 20-21 Νοεμβρίου 1998, σελ. 29-30.

Σελίδες