ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Ψυγείο συντήρησης, Φούρνος μικροκυμάτων) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control-MobiLab» (λήξη προσφορών 14/5/2020)

12/05/2020 - 11:23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΤΕΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "COMPLETE"

27/04/2020 - 16:39

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Ή ΑΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ" ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
 

27/04/2020 - 16:36

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "GLYC2BIOD"

27/04/2020 - 16:31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΠΤΥΧΙΟ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΥ / ΓΕΝΕΤΙΣΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΑΕΙ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Agro4Crete

09/03/2020 - 12:15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA II Greece-Albania με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» (COMPLETE).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: “Μελέτη και αξιολόγηση περιβαλλοντικών δεικτών για την εκτίμηση της επικινδυνότητας προσβολής των ζώων από νοσήματα παραγωγής”

05/03/2020 - 12:55

Για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA II Greece-Albania με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» (COMPLETE).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Μελέτη αποτύπωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των κτηνοτρόφων» (αφορά το Παραδοτέο 3.1.2)

04/03/2020 - 09:20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΟΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ Ή ΓΕΩΠΟΝΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

18/02/2020 - 12:34

Σελίδες